baner Wychowanie i profilaktyka

 

KOMUNIKAT – SPRAWOZDANIE za 2016 rok 

Drodzy instruktorzy!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza sprawozdania z upowszechniania programu Szkolna interwencja profilaktyczna w roku 2016.

Ankietę (formularz Word) należy przesłać do 5 stycznia 2017 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Szkolenie dla nowych instruktorów programu Szkolna interwencja profilaktyczna

Zapraszamy pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli systemu oświaty na szkolenie pn. „Program Szkolna interwencja profilaktyczna  - część I”. Szkolenie odbędzie się w dniach 22 – 24 czerwca 2016 roku, w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku i potrwa 3 dni (24 godziny dydaktyczne).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rekomendowanym programem profilaktycznym Szkolna interwencja profilaktyczna oraz przygotowanie do wdrażania Programu w szkołach. Szkolenie ma charakter warsztatowy i stanowi pierwszą część - kurs podstawowy. Część II to superwizja. Po ukończeniu obu części uczestnicy otrzymają certyfikat instruktora programu Szkolna interwencja profilaktyczna. Nabór uczestników odbywa się tylko online, na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Koordynator i trener program Szkolna interwencja profilaktyczna – Dorota Macander.


"Szkolna Interwencja Profilaktyczna" jest programem z obszaru profilaktyki selektywnej (drugorzędowej) i dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej. Interwencja jest pomocna w planowaniu wsparcia dla uczniów sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki (m. in. tzw. dopalacze) oraz diagnozowaniu stopnia zagrożenia.
 
Autorzy programu: Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski z Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 
Bezpośredni adresaci – nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni zajmujący się profilaktyką, przygotowujący się do prowadzenia interwencji profilaktycznej. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej dotyczącej programu.
 
Pośredni adresaci – uczniowie, rodzice.
 
Cele interwencji

I. Społeczność szkolna
 
Zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów, poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy.
 
II. Uczeń z grupy ryzyka
 
Zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia, poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia.
 
Założenia

Interwencja podejmowana przez szkołę powinna koncentrować się na pomocy psychologicznej, ponieważ skuteczne pomaganie uczniom sięgającym po substancje psychoaktywne wymaga:

 • utrzymania więzi z dzieckiem,
 • nawiązania przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,
 • udzielenia wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.
 Wprowadzenie metody interwencji do szkoły to wieloetapowy proces, który wymaga:
 • wprowadzenia zmian o charakterze systemowym,
 • podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,
 • motywacji nauczycieli do rozwijania swoich kompetencji zawodowych.
Elementy interwencji:
 1. Diagnoza: zaplanowanie adekwatnych działań.
 2. Porada: stanowisko szkoły i motywowanie ucznia do współpracy.
 3. Kontrakt: motywowanie ucznia do zmiany zachowania.
 4. Monitorowanie kontraktu: wspieranie zmian w zachowaniu ucznia. 

Wyniki ewaluacji Programu wskazują, że:

Interwencja może być stosowana z powodzeniem wobec uczniów, którzy:

 • okazjonalnie sięgają po środki psychoaktywne;
 • sporadycznie nie przestrzegają innych zasad szkolnych;

Skuteczność interwencji zależy w dużej mierze od:

 • Wspólnego z rodzicami opracowania treści kontraktu i przedstawienie go dziecku.
 • Monitorowania realizacji postanowień zamieszczonych w kontrakcie.
 • Współpracy z placówkami zewnętrznymi. 

Przyjęte przez radę pedagogiczną rozwiązania systemowe sprzyjają funkcjonowaniu metody interwencji w szkole.

Program jest wyposażony w materiały:

 • dla instruktorów: Podręcznik, pomoce do ćwiczeń (instrukcje, ankietę ewaluacyjną);
 • dla realizatorów: pomoce - testy PUM i PUN, Test dla rodziców, Schemat postępowania interwencyjnego, Schemat kontraktu;

Realizacja programu:

Wdrażanie Programu w szkołach i placówkach oświatowych przebiegają kaskadowo. (więcej o upowszechnianiu programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna). 
„Szkolna Interwencja Profilaktyczna” jest upowszechniana w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych od roku 2013. 

 
O programie można przeczytać również na stronach internetowych: 
Załączniki:
PlikOpisRozmiarZałączonyOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ANKIETA-SIPza 2016.docx)Ankieta dla instruktorów programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”Ankieta60 kB2016-12-28 11:352016-12-28 11:37
Zaktualizowano: 28 grudnia 2016