baner Wychowanie i profilaktyka

 

Instruktorem programu pt.: Szkolna Interwencja Profilaktyczna może zostać osoba przeszkolona przez trenerów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii lub Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Autorzy Programu, dbając o wysoką jakość działań profilaktycznych, stawiają wysokie wymagania kandydatom na instruktorów metody.

 W kursie przygotowującym do wdrażania metody interwencji profilaktycznej i szkolenia nauczycieli mogą uczestniczyć osoby:

  • posiadające doświadczenie w szkoleniu nauczycieli metodami aktywnymi (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla grup nauczycieli). Mile widziane są osoby posiadające kwalifikacje edukatora lub trenera warsztatu;
  • posiadające wiedzę w zakresie profilaktyki problemowych i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz podstawową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych;
  • mające możliwość nawiązania współpracy ze szkołami.

Szkolenie dla instruktorów programu ma charakter kaskadowy:

I ETAP – kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów (28 godzin dydaktycznych – 3 dni)

II ETAP – osoby uczestniczące w kursie podstawowym są zobowiązane do przeprowadzenia szkolenia dla rad pedagogicznych w wybranych przez siebie szkołach oraz warsztatu dla wybranych nauczycieli – realizatorów, wg scenariusza opracowanego przez autorów Programu:

Szkolenie dla rad pedagogicznych jest interaktywnym wykładem w wymiarze 4 godz. dydaktycznych, prowadzonym w oparciu o prezentację multimedialną i ćwiczenia. Jego celem jest refleksja nauczycieli nad potrzebą i sposobami podejmowania interwencji oraz metodami radzenia sobie z ryzykownymi zachowaniami uczniów.

Szkolenie dla nauczycieli – realizatorów metody jest 12-godz. warsztatem dla wybranych, z przeszkolonych wcześniej rad pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli.

III ETAP  – udziału w 2 - dniowym spotkaniu superwizyjnym (II część szkolenia). Jest to warunek niezbędny, aby uzyskać certyfikat instruktora Programu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarZałączonyOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ANKIETA-SIPza 2015.docx)Ankieta 2015Dla instruktorów programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”60 kB2015-12-21 14:442015-12-21 14:44
Zaktualizowano: 18 lutego 2016