O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej

baner Wychowanie i profilaktyka

Kalendarium wydarzeń − rok 2017

Szkoła dla rodziców i wychowawców

alt

  Wydarzenia w 2017 roku


25 lipca 2017

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski.

Program szkolenia:        

  1. Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego.
  2. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie.
  3. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem.
  4. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących.
  5. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.
14 maja 2017
Logo SdRiW

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]