baner Wychowanie i profilaktyka

Kalendarium wydarzeń − rok 2017

Szkoła dla rodziców i wychowawców

alt

  Wydarzenia w 2017 roku


10 listopada 2017

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

07 sierpnia 2017

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji.

Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej.

Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi przez Stowarzyszenie (superwizja, ewaluacja zewnętrzna). Stowarzyszenie zajmie się szkoleniami dla przyszłych realizatorów Programu (psychologów, pedagogów) oraz rodziców i wychowawców

25 lipca 2017

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski.

Program szkolenia:        

  1. Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego.
  2. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie.
  3. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem.
  4. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących.
  5. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.
14 maja 2017
Logo SdRiW

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]