baner Wychowanie i profilaktyka

Kalendarium wydarzeń − rok 2014

Szkoła dla rodziców i wychowawców

alt

  Wydarzenia w 2014 roku


17 października 2014
W ramach Ogólnopolskiego Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2014 roku 40-godz. szkoleniami objęto w okresie od stycznia do sierpnia 3511 osób. Realizatorzy programu na terenie całego kraju przeprowadzili szkolenia dla 216 grup, w których uczestniczyło 2542 rodziców i  310 nauczycieli z 1345 placówek (w tym były: 412 przedszkola, 630 szkoły podstawowe, 221 gimnazja i 82 szkoły ponadgimnazjalne).Szkolenia dla profesjonalistów zrealizowali edukatorzy programu w 49 grupach dla 659 osób z 248 placówek (w tym były: 53 przedszkola, 62 szkoły podstawowe, 32 gimnazja, 37 szkół ponadgimnazjalnych, 58 poradni psychologiczno-pedagogicznych i 6 placówek doskonalenia nauczycieli).
09 lipca 2014

Prosimy realizatorów i edukatorów/koordynatorów programu o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu w 2014 roku. Od obecnego roku dane sprawozdawcze będą zbierane dwa razy w roku. W tym celu został opracowany formularz w formie elektronicznej. 

Pierwszy termin sprawozdawczy: 1.01.2014 -31.08.2014 – sprawozdania do 15.09.2014 r.
Drugi termin sprawozdawczy: 1.09.2014 -31.12.2014– sprawozdania do 15.01.2015 r.
 
 
04 czerwca 2014

altStowarzyszenie 4zmiana w partnerstwie z Instytutem Mówienia Po Niemiecku zaprasza wszystkich chętnych Rodziców na bezpłatny warsztat pt. Budujące Rodzicielstwo wprowadzający w tematykę tworzenia bliskich relacji ze swoimi dziećmi. Spotkanie ma na celu zachęcenie uczestników do autorefleksji nad tym, jak widzimy nasze dzieci, dostarczyć informacji o skutecznych metodach komunikacji wypracowanych przez program Szkoły dla Rodziców i stanowić inspirację do poszukiwań własnych dróg rozwoju w roli rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

27 maja 2014

W Brzesku (województwo małopolskie) kolejny raz odbył się kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców finansowany przez Burmistrza Miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę problemów alkoholowych. Poprzednia edycja kursu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Brzesku została oceniona bardzo pozytywnie, stąd pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki – Renata Pabian – zdecydowała się ponowić współpracę przy organizacji kolejnej edycji SdRiW.

 

26 lutego 2014

W lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się informacja o warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w Zespole Szkół Społecznych STO przy Fabrycznej w Białymstoku. Jak poprawić relacje w rodzinie i w codziennym życiu? W Zespole Szkół Społecznych STO przy Fabrycznej ruszyły zajęcia w ramach Szkoły Rodziców. Zajęcia prowadzi szkolna pedagog Greta Hapunik.

Szkoła przy Fabrycznej (Fot. SLO STO)

Więcej...