baner Wychowanie i profilaktyka

Kalendarium wydarzeń − rok 2013

30 grudnia 2013

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zwraca uwagę rodziców na aktywne, wspierające słuchanie i codzienną rozmowę z dzieckiem, jako na jeden z fundamentów w budowaniu relacji rodziców z dziećmi. Fundacja "Mamy i Taty” rozpoczęła w mediach kampanię społeczną pt.: "Rozmowa to wychowanie".


Czytaj więcej...

10 grudnia 2013

Tym razem przyjazne dla Szkoły dla Rodziców i Wychowawców okazało się brzeskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program Szkoła dla Rodziców został wpisany obok innych szkoleń takich jak: trening interpersonalny, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, florystyczny, kosmetyki z elementami wizażu, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, obsługi wózka widłowego, języka angielskiego, informatyczny i inne do projektu pn: „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”.

Czytaj więcej...

09 grudnia 2013

W dniu 20 listopada 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny. Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz koordynatorzy programu w województwie warmińsko-mazurskim: Grażyna Nowicka i Elżbieta Smolińska. 

Czytaj więcej...

28 listopada 2013

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku w październiku 2013 roku obchodziła jubileusz XX-lecia powstania. Można rzec, że Jubileusz stał się pretekstem do wielu dobrych spotkań w środowisku białostockiej edukacji, a centralnym wydarzeniem była konferencja „Dziecko i jego rodzina w psychoterapii i psychoedukacji” zorganizowana przez SPPP.

Czytaj więcej...

03 czerwca 2013

W dniach 20-22 maja w Sulejówku odbyło się dwudziestogodzinne szkolenie dla 15 edukatorów, koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców nt. Wartości w wychowaniu. Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych poprzez współpracę rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej...