baner Wychowanie i profilaktyka
13 sierpnia 2012

Projekt Nastolatki podjęty przez Wydział Wychowania i Profilaktyki stawia sobie za cel wspomaganie znaczących osób dorosłych z otoczenia adolescentów – nauczycieli i rodziców – w mądrym towarzyszeniu młodzieży w procesie dorastania oraz wspieraniu w sytuacjach problemowych. Głównym adresatem materiałów powstających w ramach projektu są specjaliści ze szkół i placówek systemu oświaty udzielający wsparcia zarówno uczniom, jak rodzicom i nauczycielom.

Czytaj więcej...