baner Wychowanie i profilaktyka

 

Polecamy państwa uwadze poradnik dla pracowników oświaty dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole”. Poradnik zawiera opracowania przygotowane przez zespół profesjonalistów na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci w rodzinie - rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka. Szczegółowo omawia formy krzywdzenia dzieci, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych.

Prezentacja: Procedura Niebieskie Karty w oświacie
Data dodania: 2016-11-02 [pdf. 676.90 kB]

Przemoc w rodzinie - działania pracowników oświaty
Data dodania: 2016-02-04 [pdf. 919.87 kB]

Prawne aspekty przemocy w rodzinie
Data dodania: 2013-07-25 [pdf. 888.94 kB]

Przemoc wobec dziecka
Data dodania: 2011-01-18 [pdf. 341.18 kB]

Krzywdzenie emocjonalne dziecka
Data dodania: 2011-01-18 [pdf. 307.89 kB]

Zaktualizowano: 16 października 2017