baner Wychowanie i profilaktyka
13 października 2017

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej...

07 kwietnia 2017

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie w dniach 16–18 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

02 listopada 2016
Okładka Procedury Niebieskie Karty w oświacie

Polecamy Państwa uwadze scenariusz szkolenia dotyczącego „Procedura Niebieskie Karty w oświacie”. Materiał autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej opracowany został jako pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenia dla pracowników oświaty. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziem, które ma służyć podpowiedzią, jakie postępowanie podjąć w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie ucznia czy podopiecznego. Narzędzie to składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zwany także „listą sygnałów” pomocnych do wstępnej oceny poziomu bezpieczeństwa dziecka w rodzinie, wypełniany w sytuacji, gdy podejrzewamy, że może ono doświadczać przemocy. Drugi element to Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka, zwany także "wskazówkami postępowania", jakie należy podjąć w odniesieniu do danego dziecka i jego rodziny.

Czytaj więcej...

16 września 2016

8 września 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji Kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z inicjatywą zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich wystąpił do Prezydenta RP Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Czytaj więcej...