baner Wychowanie i profilaktyka
07 kwietnia 2017

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie w dniach 16–18 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

02 listopada 2016
Okładka Procedury Niebieskie Karty w oświacie

Polecamy Państwa uwadze scenariusz szkolenia dotyczącego „Procedura Niebieskie Karty w oświacie”. Materiał autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej opracowany został jako pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenia dla pracowników oświaty. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziem, które ma służyć podpowiedzią, jakie postępowanie podjąć w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie ucznia czy podopiecznego. Narzędzie to składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zwany także „listą sygnałów” pomocnych do wstępnej oceny poziomu bezpieczeństwa dziecka w rodzinie, wypełniany w sytuacji, gdy podejrzewamy, że może ono doświadczać przemocy. Drugi element to Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka, zwany także "wskazówkami postępowania", jakie należy podjąć w odniesieniu do danego dziecka i jego rodziny.

Czytaj więcej...

16 września 2016

8 września 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji Kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z inicjatywą zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich wystąpił do Prezydenta RP Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Czytaj więcej...

02 lutego 2016
Okładka publikacji "Przemoc w rodzinie – działania pracowników oświaty"

Poradnik autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle oraz Renaty Kałuckiej odpowiada na pytanie kluczowe dlaczego nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy powinni reagować na przemoc domową. Uczy jak rozpoznać, czy dziecko jest ofiarą przemocy w rodzinie. Prezentuje obowiązujące akty prawne oraz narzędzie rozpoznawania sytuacji dziecka. Pokazuje jak kontaktować się z rodzicami i jak udzielić wsparcia i pomocy dziecku doświadczającemu przemocy. Tłumaczy kolejne kroki działań instytucji i służb, w tym procedury „Niebieskie Karty” i działania w ramach grupy roboczej. Katarzyna Fenik-Gaberle i Renata Kałucka są autorkami nowego narzędzia dla pracowników oświaty, które pomogą lepiej diagnozować przemoc wobec dzieci i skuteczniej na nią reagować. Są to kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dla przedstawicieli oświaty.

Przemoc w rodzinie - działania pracowników oświaty
Data dodania: 2016-02-04 [pdf. 919.87 kB]