OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Kompetencje społeczne

 

Seminarium kontaktowe„Bliżej siebie” 

Wychodząc naprzeciw corocznie odwiedzającym Polskę młodym Izraelczykom, oraz ich opiekunom, przewodnikom, nauczycielom, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza grupę polskich i izraelskich nauczycieli, inspirując ich do podążania śladami społeczności żydowskiej, poznawania historii i kultury swoich przodków żyjących na terenach Polski oraz wskazując na potrzebę spotkań młodzieży z dwóch krajów.
Działanie to jest wynikiem podjętej w 2002 roku współpracy z Ministerstwem Edukacji Kultury i Sportu Izraela, Instytutem Polskim w Tel Avivie oraz Instytutem Yad Vashem, której celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji i przebiegu wspólnych spotkań młodzieży w czasie ich corocznych przyjazdów do Polski.

Adresatami seminarium kontaktowego są nauczyciele polscy, reprezentujący miasta i szkoły objęte programem spotkań młodzieży oraz nauczyciele ze szkół izraelskich przyjeżdżających do Polski. Tematyka seminarium skoncentrowana jest wokół kwestii zainteresowania młodych ludzi historią obu narodów z jej zawiłościami i jasnymi kartami. Omawiane są również sprawy metodologii pracy z młodymi Izraelczykami i Polakami w czasie wspólnych spotkań.

Ponadto, program spotkania jest tak skonstruowany, by służył: wyposażeniu uczestników seminarium w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania o historii i kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce oraz historii Holokaustu i jego skutkach, wymianie doświadczeń edukacyjnych w zakresie nauczania o stosunkach polsko - żydowskich, wzbogaceniu warsztatu pracy i dał wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli w nauczaniu o Holokauście, przygotowaniu nauczycieli do realizacji wspólnych spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej.

Uczestnikom przedstawione są przykładowe scenariusze i schematy zajęć dla młodzieży polskiej i izraelskiej.
W trakcie seminarium kontaktowego polscy i izraelscy nauczyciele planują i przygotowują się do organizacji spotkania w trzech obszarach.:

  1. integracji grupy poprzez wspólne zabawy, tańce, gry i prezentacje,
  2. zajęć warsztatowych realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z przygotowywanej publikacji polsko- hebrajskiej „Zachować pamięć”,
  3. aktywności np. wspólne uroczystości przy polsko-żydowskich miejscach pamięci.

Bez wątpienia możliwość osobistych kontaktów pomiędzy nauczycielami polskimi i izraelskimi, wymiana doświadczeń, zapoznanie się z metodami pracy, sukcesami i problemami, których obie grupy doświadczają ucząc o polsko – żydowskiej historii i współczesności jest podstawową zaletą i sukcesem seminarium. Do tej pory przeszkolono ok. 209 nauczycieli z Polski i Izraela.

Publikacja „Zachować pamięć”, której celem jest wspieranie nauczycieli w przygotowaniu młodzieży przed spotkaniami i w trakcie spotkań w polskiej szkole, promowanie wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, zachęcenie nauczycieli do stosowania metod i technik nauczania (w tym „metody projektu”). Scenariusze zawarte w publikacji dotyczą wspólnej historii Polaków i Żydów oraz tworzenia wspólnej kultury. Ich tematy to: Poznajmy się, Nasi bohaterowie, Złoty wiek Polaków i Żydów w Rzeczpospolitej, Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz - dwaj bohaterowie. Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami, Razem czy osobno - Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski pod zaborami, Janusz Korczak - ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami, Losy spotykają się na placu.

Nakład publikacji zostal wyczerpany. Planowana jest jej aktualizacja i kolejne wydanie w  2013 roku. 

Koordynator:
Ewa Bobińska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 51/52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaktualizowano: 12 grudnia 2015