OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Kompetencje społeczne

 

Eksperci uczestniczący w programie "Szkoła demokracji – szkoła samorządności"

woj. dolnośląskie

Maria Kędzierska
Maria Kędzierska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 344 83 35

Jestem absolwentem kursu „Prawa i wolności człowieka” dla wykładowców i działaczy i po zadaniu egzaminu w 1994 r. uzyskałam rekomendację Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do popularyzowania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka (świadectwo nr 120). Uczestniczyłam także w warsztatach umiejętności liderskich oraz w szkoleniu „Trening dla trenerów”, gdzie nabyłam umiejętności pracy z grupą, negocjacji i mediacji w zakresie szeroko rozumianych praw i wolności człowieka i kompetencji społecznych. Po ukończeniu Szkoły Umiejętności Skutecznego Działania Publicznego HFPCz – Prowadziłam zajęcia i wykłady w ramach seminariów, szkoleń dla przedstawicieli NGO’s Polski, Rosji, Ukrainy, Albanii. Programy realizowane w kraju i za granicą (np.1999 – szkolenia prowadzone w Rosji, na Białorusi). Szkoliłam nauczycieli na kursach kwalifikacyjnych pedagogicznych w zakresie psychologii w Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz na kursach kwalifikacyjnych z stylów kierowania i sposobów rozwiązywania konfliktów w Dolnośląskim Oddziale Doskonalenia Nauczycieli. W ramach współpracy z HFPCz udział w monitoringu ,,Prawa ucznia w szkole”, ,,Prawa Człowieka” w Szpitalach Psychiatrycznych Domach Opieki Społecznej, ,,Prawa Dziecka” w Domach Dziecka. Ostatnio zaangażowana w profilaktykę zdrowia psychicznego i w związku z tym przygotowuję we współpracy z Małgorzatą Włodarczyk kwestionariusz Ego control, resiliency scale i prowadzę badania skali ryzyka związanego z uzależnieniem dzieci i młodzieży od internetu. Upodobałam sobie rasę shar pei i buldożek francuski oraz dojrzałe na południowym słońcu mango.

woj. kujawsko-pomorskie

Brak zdjęcia
Daniela Baran
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 52 388 21 47

Katarzyna Kowalczyk
Katarzyna Kowalczyk
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie
 
 
kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 52 388 21 47

 

woj. lubelskie

 
Joanna Szczepańska
Joanna Szczepańska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie
 
 
kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 82 57 21 271

Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie, gdzie zajmuję się diagnozą, terapią min. osób uzależnionych, po próbach suicydalnych, z problemami emocjonalnymi, a także prowadzeniem treningów kreatywności dla twórczo uzdolnionej młodzieży. Jestem trenerką kompetencji międzykulturowych iHelsińskiej Fundacji Praw Człowieka, działań antydyskryminacyjnych oraz Treningu Zastępowania Agresji. Prowadzę szkolenia, warsztaty i treningi dla rodziców i nauczycieli. Współpracuję z ORE, Instytutem Kształcenia EKO-TUR oraz Stowarzyszeniem Szkoła Liderów. Współtworzyłam wiele NGO, w których nadal działam min. na rzecz edukacji, praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego. Trzecią kadencję pełnię funkcję radnej miejskiej we Włodawie.

woj. lubuskie

Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultant WOM, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie ,mentor, coach, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie historii i edukacji obywatelskiej, współautor Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów CODN/ORE Warszawa, autorka Przewodnika dla nauczyciela – Historia wyd. Operon, autorka i realizatorka programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, samorządu uczniowskiego, edukacji filmowej, wielokulturowej, ,międzykulturowej i regionalnej. W pracy staram się kierować zasadą ks. Janusza Tarnowskiego” „Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia”

woj. łódzkie

Elżbieta Kolczyńska
Elżbieta Kolczyńska
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 
 
 
kontakt: 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 603 967 017

Z wykształcenia jestem polonistką, absolwentką UŁ, od 4 lat pracuję w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jako nauczyciel konsultant w Ośrodku Zarządzania w Edukacji. Lubię swoją pracę a oprócz tego dobrą książkę, teatr, przede wszystkim balet, poezję śpiewaną, poza tym: prowadzić samochód, spotykać się z przyjaciółmi i wyjeżdżać nad polskie morze.

woj. małopolskie

Maria Żbik
Maria Żbik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzeszowicach
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 282 09 78

Jestem psychologiem, trenerem zarządzania, trenerem umiejętności poznawczych, konsultantem rozwoju organizacyjnego. Pracuj z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi: nauczycielami i rodzicami. Wspieram nauczycieli w ich pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez prowadzenie rad szkoleniowych, grup wsparcia dla pedagogów, indywidualne doradztwo.

woj. opolskie

Renata Laskowska
Renata Laskowska
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 77 404 75 57

Wieloletnia nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wicedyrektor w szkole ponadgimnazjalnej. Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Filozoficznego „Mentorzy kulturowi”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych, Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Prawa i Administracji w zakresie Pedagogika Prawa, Readaptacji, Mediacji i Negocjacji. Obecnie nauczyciel konsultant w pracowni organizacji i zarządzania oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Wojewódzki ekspert - koordynator ds. wsparcia szkoły i nauczycieli w zakresie pracy z uczniem-migrantem. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim. Trener wielu programów realizowanych przez ORE oraz w ramach projektów EFS - Kapitał Ludzki. Prowadzi oraz organizuje szkolenia między innymi na kursie kwalifikacyjnym dla Oświatowej Kadry Kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania. Wspiera dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek, nauczycieli w obszarze nadzoru pedagogicznego, ewaluacji wewnętrznej, prawa oświatowego, wielokulturowości w praktyce szkolnej. W obszarze zainteresowań, szczególne miejsce zajmuje wieloaspektowe spojrzenie na rolę szeroko rozumianej kultury prawnej we współczesnym świecie, w tym kształtowanie postaw tolerancji w oparciu o dialog społeczny.

woj. pomorskie

Maciej Maraszkiewicz
Maciej Maraszkiewicz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 tel. 508-102-997

z wykształcenia socjolog. Obecnie asystent w Katedrze Socjologii i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz specjalista do spraw badań i analiz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Pisze pracę doktorską pt: ,,Mobilizacja społeczna w przestrzeni publicznej” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Socjologii pod kierunkiem prof. Ryszarda Cichockiego. Jednocześnie uzupełnia swoje wykształcenie na kierunku psychologia – również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii. Zainteresowania: mobilizacja społeczna, aktywizowanie społeczności lokalnej, psychologia społeczna.

Aleksandra Chomicz
Aleksandra Chomicz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 551 51 33

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Absolwentka ekologii człowieka i studium edukacji estetycznej w kontekście eksploracji dziedzictwa kulturowego, aktualnie szkoląca się w zakresie arteterapii i psychotraumatologii. Prezes Fundacji MI-RO-RO (www.miroro.pl), autorka książki „Kultury Zadomowione”(2004), realizatorka wielu projektów interdyscyplinarnych promujących postawę obywatelską, wrażliwość ekologiczną, edukacyjne zastosowanie nowych technologii. Propagatorka sztuki transwersalnej i ekspresji artystycznych zintegrowanych.

woj. śląskie

Aldona Urbanek
Aldona Urbanek
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
„WOM” w Rybniku
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 506 231 322

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca, trener, animator rozwoju podmiotowości. Pracownik Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Członek Komisji ds. Edukacji, działającej w ramach Rady do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu, powołanej w 2011 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego. Trenerka w licznych programach społeczno-edukacyjnych, m.in: „Nie dopalaczom”; „Uczeń też Człowiek”... Entuzjastka dobrego obywatelstwa, szuka odpowiedniej metodyki, jak pobudzać do aktywności i samorozwoju. Wielbicielka debat oksfordzkich, a także florystyki.

Edyta Mierzwa
Edyta Mierzwa
Gliwicki Ośrodek Metodyczny
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32/ 302 19 90

Z wykształcenia jestem historyczką, filolożką języka polskiego i ewaluatorką. Pracuję jako konsultantka w Gliwickim Ośrodku Metodycznym. W sferze moich zainteresowań zawodowych prócz dydaktyki i metodyki nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie znajduje się problematyka skupiona wokół zagadnień antydyskryminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gender. Ponadto mam duże doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań ewaluacyjnych w bardzo różnych obszarach. W wolnych chwilach opracowuję wnioski o dofinasowanie działań w ramach funduszy unijnych - 21 opracowanych przeze mnie wniosków otrzymało dofinasowanie.

Elżbieta Straszak
Elżbieta Straszak
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 34 3606014, 34 3668778 wew. 240

Z wykształcenia jestem historykiem, ale także wosowcem, religioznawcom i historykiem sztuki. Od 1 marca 2013 r jestem nauczycielem konsultantem w RODN „WOM” w Częstochowie, wcześniej przez 29 lat pracowałam w liceum ogólnokształcącym w Częstochowie, w którym uczyłam historii, religioznawstwa i wiedzy o społeczeństwie. Obecnie zajmuje się metodyką nauczania i dydaktyką. W wolnych chwilach, oddaję się ulubionemu zajęciu- czytaniu biografii i innych książek oraz wyszywaniu obrazów.

Aldona Ferdyn
Aldona Ferdyn
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (32) 203 59 67 w. 201

Konsultant ds. bibliotek szkolnych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Od ponad dwudziestu lat związana z oświatą. Posiada doświadczenie edukatorskie w zakresie ICT, w realizacji programów edukacyjnych m. in. „Szkoła ucząca się” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spolecznego. Obecnie zajmuje się szeroko pojętym doskonaleniem dla nauczycieli. Prywatnie miłośniczka letnich wakacji nad morzem.

woj. świętokrzyskie

Maria Bednarska
Maria Bednarska
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 362 45 48 w. 113

woj. warmińsko-mazurskie

Jacek Rutkowski
Jacek Rutkowski
Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 503 088 189

Nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół nr 1 w Ełku; nauczyciel konsultant W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku; trener Fundacji Helsińskiej; Współpraca z Fundacją Edukacja dla Demokracji- projekt ,,Demokracja w szkole''; projekt ,,Młodzież w urzędzie'' szkolenia dla samorządów uczniowskich. zainteresowania zawodowe: historia, prawa człowieka, wielokulturowość, samorządność uczniowska, antydyskryminacja.

woj. wielkopolskie

Teresa Bilkiewicz-Siemińska
Teresa Bilkiewicz-Siemińska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 8584746

Psycholog, konsultant ds. problematyki psychologicznej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Głównym nurtem zainteresowania jest wspomaganie psychologiczne uwzględniające całościowy rozwój osobowy – budowanie siebie i świata innych w poszanowaniu godności człowieka.

Irena Denisoff
Irena Denisoff
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 
 
 
kontakt:
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 67 352-70-20
 
 
Mirosława Horodok
Mirosława Horodok
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 
 
 
kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 67 352-70-12

 

Danuta Jaszczak
Danuta Jaszczak
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 
 
 
kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (63) 2426339

Wieloletni nauczyciel filozofii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel konsultant ds. kształcenia ustawicznego w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, nauk politycznych i bibliotekarstw a oraz kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do pracy edukatorskiej. Posiada doświadczenie w realizacji programów, m.in. Nowa Szkoła, Przyjaciele Zippiego, a także szkoleń z zakresu wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Obecnie wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ds. Biblioteki

Izabela Skoracka
Izabela Skoracka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie
 
 
 
kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 30 35

Pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, tyflopedagog. Obecnie jestem wicedyrektorem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Lesznie. Głównym celem mojej działalności zawodowej jest pomoc dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kompleksowe wspomaganie szkół. Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Interesuję się psychologią, pedagogiką, prawem.

Zaktualizowano: 11 stycznia 2017