baner Specjalne potrzeby

 

Osoby przygotowane do szkolenia rad pedagogicznych oraz moderowania pracy zespołów nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania (Realizatorzy wg województw miejsca pracy)

Zaktualizowano: 11 stycznia 2017