25 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej. Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

Czytaj więcej

Zaktualizowano: 07 kwietnia 2017