baner Wydzialu upowszechniania zasobów
20 grudnia 2013

alt

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań literackich i przyrodniczych wśród jego młodych uczestników. Prace konkursowe wykonują dzieci przy użyciu najróżniejszych technik plastycznych. Bogactwo naturalnych materiałów używanych w tym szczególnego rodzaju edytorstwie, rozmach oraz pomysłowość – świadczą o niezwykłej wyobraźni dzieci.

Czytaj więcejo: XIV Ogólnopolski konkurs „Tomik Literacki Młodych Autorów” o tematyce przyrodniczej

20 grudnia 2013

alt

III Regionalny Dzień Bezpiecznego Internetu jest imprezą cykliczną, obejmującą swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu chełmskiego oraz województwa lubelskiego. Dwie pierwsze edycje nosiły nazwę Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu oraz II Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Czytaj więcejo: Konferencja i konkurs w ramach „III Regionalnego Dnia Bezpiecznego Internetu”

20 grudnia 2013

alt

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska nauczycieli matematyki oraz prowadzenie w tym środowisku działalności szkoleniowej. Tematyka konferencji wiąże się z najnowszymi tendencjami w nauczaniu matematyki i reformą oświaty aktualnie realizowaną w Polsce. Podczas konferencji odbywają się warsztaty matematyczne, wykłady i dyskusje na wybrane tematy.

Czytaj więcejo: XXIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „Matematyka na czasie”

28 listopada 2013

alt

Tegoroczny konkurs jest szóstą edycją tego przedsięwzięcia. Celem konkursu jest popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród młodzieży oraz kreowanie młodych talentów w tej dziedzinie.

Czytaj więcejo: VI Powiatowy Konkurs Informatyczny w Szczecinku

28 listopada 2013

alt

Pierwszy dzień kongresu poświęcony będzie głównie bieżącym problemom prawnym polskiej oświaty. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawią założenia nowej ustawy rekrutacyjnej do szkół i przedszkoli. Poruszymy też problematykę nowych zasad nadzoru pedagogicznego oraz organizacji egzaminów maturalnych od 2015 r., a także omówimy zmiany w Karcie Nauczyciela.

Czytaj więcejo: VII Kongres Prawa Oświatowego