baner Uczeń zdolny

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.

 

Regulaminy obowiązujące do 1 maja 2015 r.

Zaktualizowano: 02 listopada 2017


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego