baner Uczeń zdolny

 

 

Film prezentujący dobre praktyki Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach

 

Film zprezentowany na wojewódzkiej konferencji „Jakich systemowych rozwiązań w kształceniu uczniów zdolnych potrzebuje współczesna szkoła?” ramach dobrych praktyk Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów

 

Zaktualizowano: 03 marca 2015


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego