baner Wychowanie i profilaktyka
13 października 2017

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać przemocy w rodzinie.

Czytaj więcejo: Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

28 września 2017

Zakończyliśmy II etap szkoleń przygotowujących ekspertów do wdrażania reformy w obszarze wychowania i profilaktyki w szkole/placówce, od roku szkolnego 2017/2018. Spotkania zostały opracowane i przeprowadzone przez ORE na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”.

Czytaj więcejo: Podsumowujemy II etap „Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki”

26 września 2017

W dniach 17.10 dla pedagogów oraz 31.10.2017 r. dla rodziców/opiekunów odbędzie się cykl wykładów dotyczących profilaktyki zaburzeń odżywiania. Organizują go Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie.

Czytaj więcejo: Profilaktyka zaburzeń odżywiania – zaproszenie na warsztaty

31 sierpnia 2017

Zmiany od nowego roku szkolnego 2017/2018 w obszarze wychowania i profilaktyki polegają, między innymi na połączeniu dwóch programów (obowiązujących do roku szk. 2016/2017): programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki - w jeden spójny dokument opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zagrożeń oraz ewaluacji dotychczasowych działań.

Czytaj więcejo: Reforma edukacji 2017 – Program wychowawczo-profilaktyczny

29 sierpnia 2017

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej www.profilaktycy.pl poświęconej projektowi ukierunkowanemu na zwiększenie skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w Polsce. Celem projektu jest wieloaspektowa diagnoza systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz sformułowanie rekomendacji umożliwiających skuteczne i efektywne realizowanie działań profilaktycznych. Strona internetowa oraz projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE