OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
26 lutego 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na menedżera w projekcie systemowym pt. „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


wymiar etatu: cały etat

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

14 lutego 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. merytorycznych w projekcie systemowym pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wymiar etatu: cały etat
umową o pracę na 3 miesięczny okres próbny
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

12 lutego 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/specjalisty (umowa na zastępstwo)
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

30 stycznia 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. finansowych w Wydziale Finansowo Księgowym.
Wymiar etatu: zatrudnienie na umowę o pracę
Ilość etatów: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

22 stycznia 2013

Dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów  na stanowisko specjalisty – redaktora w projekcie systemowym pt. „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE