OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
05 lipca 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie systemowym pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo w okresie od 1 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2013 r.,
Wymiar etatu: ½ etatu
Przewidywany czas trwania umowy: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

17 czerwca 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w projekcie systemowym pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

14 czerwca 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty - eksperta ds. przedmiotów matematyczno-informatycznych w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Wymiar etatu: pół etatu

15 maja 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie systemowym pt. „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

wymiar etatu: cały etat ( na zastępstwo)
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

08 maja 2013

Dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. rozwiązań systemowych w projekcie systemowym „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”

 

Wymiar etatu: 1, umowa na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE