OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
27 sierpnia 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty – redaktora w projekcie systemowym pt. „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba osób:1
Wymiar etatu: 1 etat
(umowa na czas określony – do 31 grudnia 2013)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

26 sierpnia 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko grafika komputerowego w Wydziale Informacji i Promocji.

 

Wymiar etatu: ½ - 3 miesięczny okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

07 sierpnia 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

15 lipca 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko menedżera w projekcie systemowym pt.„ Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

wymiar etatu: cały etat (na zastępstwo)
miejsce wykonywania pracy: Warszawa

15 lipca 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty ds merytorycznych w projekcie systemowym pt. „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i firmą Era Ewaluacji Sp. z o.o. w ramach Priorytetu III, Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Liczba osób:1

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE