OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
29 stycznia 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty edukacji wczesnoszkolnej.

 

Wymiar zatrudnienia:  pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

09 grudnia 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty - eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”

 

Wymiar etatu: cały etat

28 listopada 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. kontraktowania i monitorowania projektów PO KL.

 

Wymiar etatu: pełny (na zastępstwo)
Ilość etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

07 listopada 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciela konsultanta / specjalisty w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich


Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

02 września 2013

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE