OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
07 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty - eksperta ds. edukacji wczesnoszkolnej w projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

 

Wymiar etatu: pół etatu

03 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty redaktora merytorycznego. 


Wymiar zatrudnienia:  etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

03 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty operatora DTP.

 

Wymiar zatrudnienia:  etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

03 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. merytorycznych w projekcie systemowym pt. „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

29 stycznia 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty grafika.

 

Wymiar zatrudnienia:  pełen etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE