OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
18 marca 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko dozorcy/pracownika gospodarczego w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

 

Wymiar etatu: 1 (praca zmianowa)
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Sulejówek

12 marca 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciel konsultant/specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

 

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

20 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko woźnej/woźnego w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.


Wymiar etatu: 1
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Sulejówek

19 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty redaktora językowego.

 

Nabór anulowany

14 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: asystentki/asystenta ds. szkoleń w projekcie systemowym pt. „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Liczba osób:1
Wymiar etatu: 1 (umowa na czas określony)
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE