08 grudnia 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów. Więcej informacji na temat konkursu na stronie men.gov.pl

04 grudnia 2017
Doroczna konferencja poświęcona francuskojęzycznej  literaturze belgijskiej odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Filologii Romańskiej, Nowa Humanistyka, 4 piętro, sala 418).

Czytaj więcej...

04 grudnia 2017

Kolejna edycja Festiwalu odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 8–10 czerwca 2018 r.  Warunkiem udziału jest zrealizowanie filmu krótkometrażowego o długości od 2 do 5 minut (od czołówki do napisów końcowych), zawierającego poprawne i zrozumiałe dialogi w języku francuskim (z napisami polskimi). Tematem przewodnim w tym roku jest „Światło”. Akceptowane będą wszystkie gatunki filmowe. Zapraszamy do udziału! Więcej szczegółów w Regulaminie. Formularz zgłoszeniowy

01 grudnia 2017

Doroczna konferencja poświęcona francuskojęzycznej  literaturze belgijskiej odbędzie się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Filologii Romańskiej, Nowa Humanistyka, 4 piętro, sala 418).

W seminarium zatytułowanym „Motyw wody w belgijskiej literaturze francuskojęzycznej w latach 1830–2017” udział wezmą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, UMCS i KUL w Lublinie, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli oraz Uniwersytetu w Liège.

Udział w konferencji zapowiedzieli liczni badacze belgijskiej literatury francuskojęzycznej, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród polskich naukowców. Podczas lubelskiej konferencji wykłady wygłoszą m.in.:

  • Marc Quaghebeur, dyrektor Archiwów i Muzeum Literatury w Brukseli;
  • Thomas Vandormael z Uniwersytetu w Liège;
  • Marie Giraud, lektorka Walonii–Brukseli pracująca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Seminarium odbywa się w ramach Programu Wykonawczego do Porozumienia o Współpracy między Walonią–Brukselą i Polską.

30 listopada 2017

Kolejna edycja Festiwalu odbędzie się najprawdopodobniej w dniach 8–10 czerwca 2018 r.  Warunkiem udziału jest zrealizowanie filmu krótkometrażowego o długości od 2 do 5 minut (od czołówki do napisów końcowych), zawierającego poprawne i zrozumiałe dialogi w języku francuskim (z napisami polskimi). Tematem przewodnim w tym roku jest „Światło”. Akceptowane będą wszystkie gatunki filmowe.

Zapraszamy do udziału!

Więcej szczegółów w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy