Materiały szkoleniowe

Lista podlinkowanych plików

• MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA
• JĘZYK OBCY, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ
• HISTORIA, WOS, GEOGRAFIA
• ORE REFORMA EDUKACJI 2017. PREZENTACJA OGÓLNA. Stan prawny na 01.06.2017.pdf
• KSZTAŁCENIE SPECJALNE
• KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ETYKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WYCHOWANIE FIZYCZNE
• MATEMATYKA, INFORMATYKA
• JĘZYK POLSKI
• PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA
• WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
• ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.pdf

Lista linków

• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/JĘZYK OBCY, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/HISTORIA, WOS, GEOGRAFIA
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/ORE REFORMA EDUKACJI 2017. PREZENTACJA OGÓLNA. Stan prawny na 01.06.2017.pdf
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/KSZTAŁCENIE SPECJALNE
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ETYKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WYCHOWANIE FIZYCZNE
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/MATEMATYKA, INFORMATYKA
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/JĘZYK POLSKI
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
• //www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.pdf