Subskrybuj Newsletter ORE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl.
  3. Dane osobowe subskrybentów przetwarzane są wyłącznie w celu dostarczania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit.e RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych subskrybentów mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z realizacją zadania wymienionego w punkcie 3 w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów.
  5. Dane osobowe subskrybentów będą przechowywane do momentu zakończenia wydawania newslettera lub rezygnacji z subskrypcji.
  6. Dane osobowe subskrybentów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu.
  7. Subskrybenci mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji subskrypcji.

Zapisz się na Newsletter ORE – bądź na bieżąco

Zapoznałam/łem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.

Zapisanie się na newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą przy ul. Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach ORE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).