Kategoria: General Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa