OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
baner Wychowanie i profilaktyka

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

Prawo oświatowe

Publikacje ORE (2012–2015) 

Model czterech aspektów wychowania w praktyce
Data dodania: 2015-07-08 [pdf. 756.20 kB]

Czy nowa podstawa programowa wymaga nowej profilaktyki?
Data dodania: 2012-10-04 [pdf. 85.91 kB]

Jak tworzyć program wychowawczy szkoły – opis modelu
Data dodania: 2015-06-30 [pdf. 721.57 kB]

Zaktualizowano: 02 marca 2017