Materiały do pobrania

Wyszukiwarka


Ostatnio dodane materiały:


Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Język polski
21 października 2019 | [1,52 MB]

Prawne aspekty organizacji kształcenia ucznia zdolnego
18 października 2019 | [1,75 MB]

Rola i zadania asystenta oraz korzyści wynikające z jego obecności w szkole
18 października 2019 | [533,48 KB]

Asystent ucznia. Wsparcie czy ograniczenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej. Rekomendacje dotyczące przydzielania asystenta
15 października 2019 | [520,47 KB]

Dostosowywanie wymagań wobec dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w edukacji przedszkolnej
14 października 2019 | [1,26 MB]

Nowe zadania bibliotek pedagogicznych czy adaptacja realizowanych działań edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk (pdf)
11 października 2019 | [721,58 KB]

Działalność wychowawcza MOW w Kaletach a rozwój kompetencji cyfrowych i korzystanie z zasobów sieci przez wychowanków
8 października 2019 | [800,75 KB]

Wskazania metodyczne dla nauczyciela do pracy z uczniami z inteligencją niższą niż przeciętna (mało zdolnymi)
8 października 2019 | [956,88 KB]

Wskazania dla nauczyciela do pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole
8 października 2019 | [568,01 KB]

Wskazania do pracy z uczniem z ADHD
7 października 2019 | [276,99 KB]

Efektywna obserwacja nauczycielska w przedszkolu w świetle diagnozy funkcjonalnej
4 października 2019 | [1,56 MB]

Arkusz dla nauczyciela do obserwacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
3 października 2019 | [932,25 KB]

Arkusz diagnostyczny dla dziecka z grupy ryzyka dysleksji oraz ustalanie działań wspomagających ucznia
25 września 2019 | [76,75 KB]

Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej
25 września 2019 | [3,10 MB]

Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń szkoły
25 września 2019 | [2,70 MB]

Prawo oświatowe a edukacja włączająca
25 września 2019 | [2,87 MB]

Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania
25 września 2019 | [2,93 MB]

Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej
18 września 2019 | [1,57 MB]

Badanie jakości informacji i komunikacji internetowej bibliotek pedagogicznych. Raport
16 września 2019 | [470,88 KB]

Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Materiały informacyjne
1 2 232 233
Idź do góry