Kształcenie zawodowe

Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego
Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2013-2015


Okładka Budowanie zaufania do kształcenia zawodowego
Agnieszka Pfeiffer
KOWEZiU, Warszawa 2015

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zaproszenie do monitorowania
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach jako badanie w działaniu


Okładka Zaproszenie do monitorowania
dr Tomasz Sobierajski
KOWEZiU, Warszawa 2015

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju
Poradnik dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach


Okładka Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju
Monika Bartosiewicz-Niziołek, Monika Marcinkowska-Bachlińska, Wanda Kozyra, Alicja Karczmarczyk, Joanna Żebrowska
KOWEZiU, Warszawa 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach


Okładka Raport końcowy z przeprowadzonego w 2013 r. monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach
Dr Tomasz Sobierajski
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach".

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego


Okładka Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013


Informator opracowano w ramach projektu Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie".
Wydruk i dystrybucja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Edukacja dla pracy".

 
 

 

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania


Okładka Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania
Paulina Zaręba, Renata Kępczyk, Jolanta Misztal, Małgorzata Hadrian, Adam Biernat
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".
Aktualny adres strony internetowej portalu Doradztwa edukacyjno-zawodowego, o którym mowa w publikacji to: http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl.

Kształcenie zawodowe i ustawiczne. VademecumOkładka Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku


Okładka Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku
Hanna Grządziel, Izydora Kos-Górczyńska, Alicja Stańczyk, Halina Szczur
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Szkolne plany nauczania. Krok po kroku


Okładka Szkolne plany nauczania. Krok po kroku
Ewa Marciniak-Kulka, Maria Michalak, Gabriela Poloczek
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku


Okładka Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku
Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku


Okładka Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku
Anna Wesołowska, Agnieszka Pfeiffer
KOWEZiU, Warszawa 2013
Wydanie drugie uzupełnione

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po krokuOkładka Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku
Halina Sitko
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Standardy jakości kształcenia zawodowego


Okładka Standardy jakości kształcenia zawodowego
Aleksandra Dąbrowska, Hanna Grządziel, Maria Kaczmarek, Izydora Kos-Górczyńska, Alicja Stańczyk
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport


Okładka Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport
Elżbieta Goźlińska, Andrzej Kruszewski
KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru".

Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego z pomocą eksperta zewnętrznegoOkładka Jak przygotować się do wdrożenia kształcenia modułowego z pomocą eksperta zewnętrznego
Hanna Grządziel, Joanna Ksieniewicz, Gabriela Poloczek, Grażyna Uhman
KOWEZiU, Warszawa 2012

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Szkoły i pracodawcy - razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego


Okładka Szkoły i pracodawcy - razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego
KOWEZiU, Warszawa 2012

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

 

21 poradników - Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego

Na serię składają się poradniki dla dyrektora szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego, kierownika kształcenia praktycznego, przedstawicieli organu nadzorującego, a także 16 poradników opisujących jak realizować kształcenie zawodowe w oparciu o modułowy program nauczania w najpopularniejszych branżach. Poradniki mają charakter przewodników wskazujących krok po kroku drogę postępowania w przygotowaniu do wdrożenia kształcenia modułowego. Studia przypadków oraz propozycje zastosowania konkretnych rozwiązań dają szansę m.in. na dokonanie szybkiej oceny, czy jesteśmy gotowi na innowacyjne rozwiązania programowe. Autorami wszystkich poradników są doświadczeni praktycy oraz znawcy tematyki modułowego kształcenia zawodowego.

 


Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej


Okładka Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Małgorzata Sienna , Maria Michalak
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej


Okładka Poradnik dla branży elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Joanna Grygiel, Maria Krogulec-Sobowiec
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej


Okładka Poradnik dla branży kosmetyczno-fryzjerskiej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Małgorzata Sołtysiak, Izabela Suligowska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży mechanicznej


Okładka Poradnik dla branży mechanicznej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia


Okładka Poradnik dla branży ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Beata Służalska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona i kształtowanie środowiska


Okładka Poradnik dla branży ochrona i kształtowanie środowiska
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Mirosława Ćwirta, Barbara Misiak
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży ochrona zdrowia


Okładka Poradnik dla branży ochrona zdrowia
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Kinga Augustowska-Kruszyńska, Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży odzieżowej


Okładka Poradnik dla branży odzieżowej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Maria Kaczmarek, Dagmara Kowalik
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży poligraficznej


Okładka Poradnik dla branży poligraficznej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Paweł Pierzchalski, Wojciech Pilc
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży pomoc społeczna


Okładka Poradnik dla branży pomoc społeczna
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Ewa Stefaniak-Piasek, Anna Zasada-Chorab
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży rolniczej


Okładka Poradnik dla branży rolniczej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Andrzej Kulka, Marek Rudzi ński
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży spożywczej


Okładka Poradnik dla branży spożywczej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Ewa Marciniak-Kulka, Jadwiga Kuszerska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznejOkładka Poradnik dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Mirona Duńka, Renata Zygmunt
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej


Okładka Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Marek Olsza, Barbara Drożyńska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla kierownika kształcenia praktycznego


Okładka Poradnik dla kierownika kształcenia praktycznego
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Janusz Górny, Teresa Nowicka
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych


Okładka Poradnik dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Hanna Grządziel, Halina Limanówka
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego


Okładka Poradnik dla przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Anna Dudek-Janiszewska, Bogdan Kruszakin
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.

Poradnik dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę


Okładka Poradnik dla przedstawiciela organu prowadzącego szkołę
Hanna Grządziel, Bogdan Kruszakin, Anna Dudek-Janiszewska, Krzysztof Symela, Grażyna Uhman, Elżbieta Gonciarz, Elżbieta Goźlińska
KOWEZiU, Warszawa 2011

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „System wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.
<

Czym się kierować podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania


Okładka Czym się kierować podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania
Bogdan Kruszakin
Warszawa: KOWEZiU, 2011

Materiały zamieszczone w tym opracowaniu były weryfikowane podczas kursu organizowanego przez KOWEZiU „Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu” w miesiącach październik – grudzień 2010 r.

Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego


Okładka Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego
Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza
Warszawa, listopad 2009

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”.

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych


Okładka Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Wanda Dworak, Zygmunt Krasnodębski, Janusz Figurski, Jarosław Sitek
Warszawa, MEN, 2005, s. 74

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 2.2, schemat d

Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu


Okładka Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu
Krzysztof Symela, Barbara Baraniak, Janina Dretkiewicz-Więch, Władysława Maria Francuz, Elżbieta Goźlińska, Zofia Parfiniewicz, Grzegorz Rycharski
Warszawa, KOWEZ, 2001, s. 46
Pozycja sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu