Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainicjował kampanię informacyjną pod nazwą OŚWIATOWE ABC; współtworzą ją także Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informacja adresowana jest do rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

 

Publikowane dotychczas materiały omawiają następujące zagadnienia:

  • egzamin i wybór ścieżki dalszego kształcenia przez gimnazjalistów
  • sześciolatek w szkole
  • odkrywanie i rozwijanie zdolności dzieci.

Zapraszamy do lektury! 

W ramach kampanii informacyjnej OŚWIATOWE ABC do tej pory ukazały się:

 

 

Oświatowe ABC