Czy posłanie dziecka 6 letniego do szkoły zmniejsza jego szanse podczas późniejszych rekrutacji, w których będzie konkurowało z dziećmi o rok starszymi?
  
W jaki sposób dostosowane są do dzieci o rok młodszych klasy 4-6 a także gimnazja i licea? (chodzi o dzieci, które rozpoczną edukację jako 6-latki). Czy również jest tam obniżona podstawa programowa; czy są klasy równolatków?

 

*Jeżeli macie Państwo kolejne pytania dotyczące edukacji szkolnej Waszego sześciolatka, zapraszamy do zadania go za pośrednictwem formularza.

Zaktualizowano: 16 maja 2014