Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA i Społeczne Przedszkole Integracyjne we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji nt: "Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnym", organizowanej w dniach 20-21 kwietnia 2012 roku. Adresatami konferencji są nauczyciele przedszkolni i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów prowadzących przedszkola i szkoły oraz inne osoby zainteresowane edukacją włączającą. 

 

Wykłady i warsztaty będą dotyczyły pomocy dzieciom, u których z różnych powodów (autyzm, nadpobudliwość, zespół Aspergera, trudności w porozumiewaniu się z powodu zaburzeń lub braku mowy czynnej itp.) występują trudności:

  • w nawiązaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
  • w rozumieniu i dostosowaniu się do zasad obowiązujących w nowym środowisku wpływające na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i w szkole.

Konferencja to przede wszystkim spotkanie praktyków i wymiana doświadczeń. Mamy nadzieję, że uzyskane podczas konferencji wiedza i umiejętności pomogą nauczycielom przygotować się do przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i w szkołach.
Uczestnikom zostanie wydane potwierdzenie udziału w konferencji.

 

Ogólny plan konferencji:

 

20 kwietnia - wystąpienia nauczycieli i rodziców dotyczące przebiegu adaptacji dziecka do przedszkola/szkoły (studium przypadku), wymiana doświadczeń, dyskusja.
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa

 

21 kwietnia - warsztaty prowadzone przez pracowników Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA i inne zaproszone osoby.
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, ul. Wolumen 3, Warszawa
Więcej informacji na stronie Fundacji

 

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16 kwietnia 2012 r. 

 

Opracowała: Małgorzata Kummant

Zaktualizowano: 06 marca 2014

Nowości wydawnicze ORE

Pobierz z Biblioteki Cyfrowej ORE