Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje nową edycję programu „Szkoła z klasą 2.0”, który jest skierowany do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych w całej Polsce. 

 

„Szkoła z klasą 2.0” realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program został objęty honorowym patronatem Minister Katarzyny Hall. 

 

Program jest skierowany do nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania z nowych technologii oraz są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.

 

Załączamy zaproszenie do udziału i schemat ramowy programu na rok szkolny 2011/2012.

 

Zaktualizowano: 22 września 2015