O??RODEK ROZWOJU EDUKACJI

Logo ORE"
Godło Rzeczpospolitej Polskiej


 

 

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji tworzone są ogólnopolskie mapy szkolnych i pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promujących szkoły, instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie placówki na tej mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” lub „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Placówki, którym przyznany zostanie tytuł otrzymują także tablice oraz list gratulacyjny. Działanie to ułatwi wymianę dobrych praktyk między wszystkimi placówkami wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich zainteresowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 
Szkoły Odkrywców Talentów Miejsca Odkrywania Talentów

 

Oprac.: Klaudia KorzenieckaOpracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zaktualizowano: 12 maja 2015