20 listopada 2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje konferencję promującą ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training). Wydarzenie będzie zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – European Vocational Skills Week.

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, przy Alei Poniatowskiego 1. Głównym celem konferencji  jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem będzie ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielą się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami, kształcenia dualnego na poziomie wyższym, a także zaprezentują rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego, oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.

Punktem kulminacyjnym konferencji będzie pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele szkół zawodowych, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych, stowarzyszeń branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, pracodawcy oraz doradcy zawodowi , eksperci z instytucji edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rejestracja na wydarzenie

Zaktualizowano: 09 listopada 2017