Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Jak wspierać szkoły realizujące edukację dwujęzyczną

Zaktualizowany poradnik podpowiada, jak wspierać dyrektorów i nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne. Opisane tu propozycje są adresowane zarówno do pracowników szkół podstawowych oraz po­nadpodstawowych prowadzących już kształcenie w systemie dwujęzycznym, jak i do tych, którzy chcieliby rozpocząć taką edukację w swoich placówkach. Autorzy wskazują, w jaki sposób – na podstawie wniosków z diagnozy pracy szkoły – można wprowadzić zmianę w pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Omawiają także podstawowe […]

Zaktualizowany „Poradnik dyrektora MOW i MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zachęca do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją „Poradnika prawnego dyrektora MOW i MOS”. Prezentowane treści są zgodne ze zmianami przepisów prawa wprowadzonymi reformą edukacji w 2017.

Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”.

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

W serii „Profilaktyka” ukazał się kolejny poradnik na temat migracji. Autorka analizuje najnowsze regulacje prawne związane z funkcjonowaniem dziecka z rodziny migracyjnej w polskim systemie oświaty. Ze znawstwem przybliża specjalistom i rodzicom nie tylko treść nowych rozwiązań przyjętych przez prawodawcę, ale również całokształt zjawisk występujących w konsekwencji migracji zarobkowej rodziców.