Ostatnio ukazały się

Ostatnio ukazały się

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole – II wydanie

Polecamy Państwa uwadze II wydanie publikacji autorstwa Anny Dąbrowskiej, Bartłomieja Gołka i Ewy Szumilas. Rodzina migracyjna to nowy typ środowiska rodzinnego, ukształtowany przez doświadczenia wielu polskich rodzin, które podejmują decyzje związane z wyjazdami całych rodzin lub częściej członka rodziny w celach zarobkowych. Tematykę tę podejmują autorzy publikacji w poszerzonym II wydaniu.  

Nauka języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Rady nie od parady, czyli jak uczyć języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  Poradnik przedstawia założenia edukacji włączającej i formy pracy w klasie różnorodnej,

Jak wspierać szkoły realizujące edukację dwujęzyczną

Zaktualizowany poradnik podpowiada, jak wspierać dyrektorów i nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne. Opisane tu propozycje są adresowane zarówno do pracowników szkół podstawowych oraz po­nadpodstawowych prowadzących już kształcenie w systemie dwujęzycznym, jak i do tych, którzy chcieliby rozpocząć taką edukację w swoich placówkach. Autorzy wskazują, w jaki sposób – na podstawie wniosków z diagnozy pracy szkoły – można wprowadzić zmianę w pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Omawiają także podstawowe […]

Zaktualizowany „Poradnik dyrektora MOW i MOS”

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zachęca do zapoznania się ze zaktualizowaną wersją „Poradnika prawnego dyrektora MOW i MOS”. Prezentowane treści są zgodne ze zmianami przepisów prawa wprowadzonymi reformą edukacji w 2017.