Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Kampania społeczna „Pornografia uzależnia dzieci”

Stowarzyszenie Twoja Sprawa rozpoczęło kampanię, której celem jest zachęcenie rodziców i opiekunów do rozmawiania z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z pornografii oraz pogłębiania swojej wiedzy dzięki informacjom zamieszczonych na specjalistycznym portalu oPornografii.pl.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, promocję zdrowia psychicznego.

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych _okładka

Autorka porusza kwestię coraz częściej diagnozowanych wśród młodzieży uzależnień behawioralnych, opisanych zarówno w klasyfikacji ICD, jak i DSM – zwłaszcza tych wynikających z nadużywania internetu oraz gier online. Analizuje przyczyny i opisuje specyfikę tego typu zaburzeń, wskazując zwłaszcza na emocjonalno-społeczne podłoże problemowych nawyków młodych osób.

Kampania przeciw przemocy wobec dzieci

plakat kampanii NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY

Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS) zainaugurowały kampanię społeczną „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE.

III edycja kursu – Alert RCB

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego „#ALERT RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS”.

Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii

Okładka Europejskiego ratportu nartkotykowego

Centrum Informacji o narkotykach i narkomanii udostępniło na swojej stronie internetowej trzy dokumenty: Europejski raport narkotykowy 2019 [pdf 7,5 MB]., Biuletyn statystyczny 2019, Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports). Zawierają one kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w krajach Unii Europejskiej a także w Turcji i Norwegii. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi danymi zebranymi w raportach.

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 8 sierpnia do 30 września 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych” – II edycja

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 1–31.07.2019 r.