Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Rozpoznanie

W serii „Profilaktyka” ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej dotycząca rozpoznawania krzywdzenia dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Autorki uważają, że zachodzi istotna potrzeba kształcenia w tej dziedzinie pracowników oświaty, zachęcają więc do podnoszenia kompetencji zarówno pracowników placówek edukacyjnych, jak i instytucji dziennego i stałego pobytu, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy rodzaju choroby przewlekłej podopiecznych. Proponowany scenariusz szkolenia nauczycieli, pedagogów i opiekunów ma służyć jako pomoc […]

Światowy Dzień AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są różne akcje mające na celu uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. W tym dniu organizowanych jest wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Więcej informacji na temat Światowego Dnia AIDS. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ORE dotyczącymi profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS.

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

22 listopada 2019 r. rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Celem akcji jest zachęcanie Polaków do badania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Więcej informacji na temat kampanii na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli

75 proc. polskich dzieci czuje się szczęśliwie, 15 proc. ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a 10 proc. polskich dzieci jest nieszczęśliwych – wynika z raportu m.in. UNICEF Polska „Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli”.

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–22.12.2019 r.

„Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” – szkolenie

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”. Warsztat adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się wychowaniem i profilaktyką. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–3 grudnia 2019 r. w Sulejówku.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – II edycja

fot. Photogenica

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie”. Kurs adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 20 listopada do 18 grudnia 2019 roku. Celem szkolenia jest: Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych […]

Najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia zjawiska hazardu i innych uzależnień behawioralnych

fot. Fotolia.com

Ukazał się najnowszy raport opracowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych”.