Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Pilotaż nowego programu profilaktycznego – zaproszenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fot. stock.adobe.com

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA opracowuje program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży.

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

okłądka książki

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania […]

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu wspieranie rozwoju uczniów […]

Czego nie wiesz o kryzysie psychologicznym?

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Kryzys psychologiczny – poradnik dla rodziców i dzieci” autorstwa dr Ewy Odachowskiej.

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 8–30 kwietnia 2019 r.

Działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole i placówce

Co zrobić, by właściwie wpływać na rozwój uczniów i być dobrym wychowawcą? Jak realizować zadania wychowawczo-profilaktyczne na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych? Gdzie szukać rekomendacji w zakresie skutecznej profilaktyki w szkole?

Bezpłatne szkolenia z programu „Spójrz Inaczej”

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do realizacji programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie”,  które odbędzie się w terminie od 6 marca do 15 kwietnia 2019 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2018”.  Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m. in. „Młodzież 2016” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS oraz  „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r.” Janusza Sierosławskiego.

Ogólnopolska kampania „Hazard? Nie, dziękuję”

Krajowa Administracja Skarbowa w 2018 r. rozpoczęła kampanię, która w swoich założeniach ma m.in. podnosić świadomość młodych osób oraz rodziców na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą hazard oraz granie w gry online. W tym celu opracowano ulotkę dla rodziców oraz dla uczniów. Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie planuje zorganizowanie […]

Idź do góry