Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – IV edycja

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na czwartą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Komunikat – sprawozdanie za 2019 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety online i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu. Link do ankiety: www.sip2019.webankieta.pl Prosimy o nadesłanie odpowiedzi do 4.03.2020 r.

Interwencja prawna w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością i chorego przewlekle

Publikacja adresowana do pracowników oświaty, sprawujących opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym. Autorka powołuje się na międzynarodowe konwencje oraz ustawodawstwo polskie regulujące problematykę ochrony praw dziecka. Szczególną uwagę zwraca na konieczność zabezpieczenia i egzekwowania praw dziecka niepełnosprawnego oraz przewlekle chorego, doświadczającego przemocy lub w sytuacji jej podejrzenia. Rekomendowana literatura prawna informuje o rodzajach przestępczości na szkodę dziecka, prawnym obowiązku zawiadamiania o przestępstwie, kwestii nieprawidłowego wykonywania […]

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2019”. Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m.in. „Młodzież 2018” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS. Raport przystępnie prezentuje dane dotyczące skali zjawiska używania substancji psychoaktywnych w Polsce na przestrzeni kilku lat oraz w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Poruszono w nim również kwestie związane z działaniami podejmowanymi m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie […]

ASAP-Training Project

W dniach 4-6 lutego 2020 r. przedstawicielka Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji uczestniczyła w szkoleniu dla Master Trenerów, realizowanego w ramach międzynarodowego projektu „ASAP-Training Project„. Celem projektu jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień.F W treningu wzięli udział eksperci z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii, Chorwacji oraz Włoch. Kolejnymi krokami w ramach realizacji ww. projektu będą […]

Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W dniu 11 lutym 2020r. odbyła się coroczna konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu organizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na konferencji skierowanej do pracowników szkoły pojawiło się ponad 700 osób, co pokazuje jak ważne jest to zagadnienie. Zgłoszono ponad 4000 inicjatyw z całej Polski dotyczących działań na rzecz […]

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

11 lutego 2020 r. jest Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI), obchodzonym z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. – początkowo tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2019 r.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2019 r. uczestniczyło 5 305 osób. Programem objęto ok. 2 432 placówki oświatowe, w których zorganizowano 425 grup szkoleniowych. Wzięło w nich udział 4 441 osób, w tym 3 768 rodziców i 673 nauczycieli. Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 62 grupach brały udział 864 osoby […]

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Baner akcji: Dzień bezbpiecznego Internetu 2020

Już 11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu […]