Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych” – II edycja

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 1–31.07.2019 r.

Rozmowy na trudne tematy

gadki proste rozmowy na trudne tematy

Zapraszamy do zapoznania się z rozmowami na trudne tematy przeznaczonymi dla dzieci między 4. a 11. rokiem życia, dotyczącymi przemocy seksualnej wobec dzieci.

Pozytywny internet i jego twórcy. Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Pozytywny internet i jego twórcy” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego wydanym ostatnio przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. W publikacji podsumowano wyniki badania przeprowadzonego w grupie stu nastoletnich użytkowników internetu, którzy podejmują pozytywne działania w sieci – prowadzą blogi, profile na portalach społecznościowych, kanały na YouTubie.

Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży – II edycja”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–24 czerwca 2019 r.

Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów – ważne zadanie szkoły

Uczestnicy panelu dyskusyjnego od lewej strony: dr Jakub Kołodziejczyk, Joanna Berendt, dr Barbara Wolny, dr Lidia Zabłocka-Żytka, Teresa Szopińska-Grodzka, Joanna Kulesza

Jak wspierać działania szkół i placówek w obszarze promocji i ochrony zdrowia psychicznego? Jak i jakie działania podejmować, by tworzyć w szkole klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu uczniów? Jak dbać o dobrostan dzieci i młodzieży? Te ważne kwestie omawiali uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbyła się […]

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 6 maja do 12 czerwca 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Szkolenie dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five, które odbędzie się w dniach 10–12 czerwca 2019 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Osoby, które ukończą szkolenie mają za zadanie przeszkolić bezpośrednich realizatorów […]

Szkolenie dla trenerów programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla trenerów programu profilaktycznego „Unplugged. Szkolenie odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.  Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Idź do góry