Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

„Wybieram wodę” – konkurs dla szkół

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów realizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram wodę”. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego nawodnienia organizmu.

Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa na jej temat pomogą przełamać tabu i w efekcie zachęcą większą liczbę osób do szukania pomocy. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o depresji w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2017 r.

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników z placówek doskonalenia nauczycieli (nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych z obszaru wychowania i profilaktyki, promocji zdrowia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wskazanych przez kuratora oświaty. W razie ewentualnych pytań dotyczących kryterium wskazania placówki prosimy kontaktować się z kuratorium oświaty.

Szkolenie e-learningowe „Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w szkołach”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe dotyczące podstaw teoretycznych konstruowania programów profilaktycznych w szkołach. Szkolenie ma charakter samokształceniowy. Treści szkolenia będą dostępne dla uczestników w terminie od 20 lutego do 12 marca 2017. Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie konstrukcji i wyboru skutecznych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, a także zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania programu profilaktycznego i zainicjowanie pracy nad przygotowaniem/udoskonalaniem własnych […]

Wychowanie i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wykładów z regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które zrealizowano w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.  

Materiały z konferencji profilaktycznych „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z regionalnych konferencji pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które stanowiły zakończenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.