Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

1 grudnia 2017 – Światowy Dzień AIDS

Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS i ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Czytaj więcej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej Krajowego […]

Mam czas rozmawiać

17 listopada ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”. Jej celem jest promowanie dialogu międzypokoleniowego dotyczącego zdrowia, który porusza trudne tematy, jak np. choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania na HIV. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii oraz materiałami edukacyjnymi.

Kampania „Uważni Rodzice”

Według danych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) aż 23,1% nastolatków przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie, a tylko 39% z nich poinformowało o tym rodziców; 29% nie powiedziało o tym nikomu. Z różnych źródeł wiadomo, że rośnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online.

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Sytuacja uczniów, których rodzice wyjechali zarobkowo za granicę

Tematyka migracji ekonomicznych jest przedmiotem badań i dyskusji podejmowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Pedagogiczne analizy tego zjawiska wiążą się z procesem nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, których rodzice wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy.

Zaproszenie na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Wychowanie i profilaktyka w szkole – wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu postaw uczniów”

Kiedy? 29.11 – 1.12.2017 r. Gdzie? Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie. Dla kogo? Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu. Zapraszamy także wszystkich, którzy realizują wspomaganie szkół w zakresie wychowania i profilaktyki i chcą dołączyć do naszej sieci.

Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego kompetencją rad rodziców

28 października 2017 r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców. W Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie uczestnicy – przedstawiciele rad rodziców oraz zaproszeni goście – dyskutowali o roli wychowania w szkole. Rozmawiano także o tym, jak ta funkcja szkoły jest widziana z perspektywy nadzoru pedagogicznego, a jak z perspektywy rodziców, uczestników konferencji. Głównym tematem wydarzenia był natomiast „Program wychowawczo-profilaktyczny […]

Zaproszenie na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole”

Kiedy? 22–24 listopada 2017 r. Gdzie? Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie. Dla kogo? Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci.

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Informujemy, że na stronie internetowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony  dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. To kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce. Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły. […]