Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wychowanie i profilaktyka podczas szkolenia dla autorów podstawy programowej z Ukrainy

4 września br. Dorota Macander oraz Valentina Todorovska-Sokołowska z Wydziału Wychowania i Profilaktyki wzięły udział w szkoleniu dla autorów podstawy programowej z Ukrainy. Szkolenie odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w ramach projektu Nowa Ukraińska Szkoła 2

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 10–31.08.2018 r.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

fot. Photogenica

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r.

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Termin szkolenia: 16–18 kwietnia 2018 r.

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji