Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

fot. Photogenica

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r.

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Termin szkolenia: 16–18 kwietnia 2018 r.

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

W serii „Profilaktyka” ukazał się kolejny poradnik na temat migracji. Autorka analizuje najnowsze regulacje prawne związane z funkcjonowaniem dziecka z rodziny migracyjnej w polskim systemie oświaty. Ze znawstwem przybliża specjalistom i rodzicom nie tylko treść nowych rozwiązań przyjętych przez prawodawcę, ale również całokształt zjawisk występujących w konsekwencji migracji zarobkowej rodziców.

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

fot. Fotolia.com

Ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji […]

Rekomendacja dla programu profilaktycznego „Unplugged”

Informujemy, że program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” otrzymał rekomendację i został wpisany do bazy programów rekomendowanych. Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego został zakwalifikowany do II poziomu – „Dobra praktyka”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz opinią o programie. Opinia o programie Unplugged (skan) – […]

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

fot.men.gov.pl

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej na zdrowie oraz jakość życia ludzi w Polsce i na świecie wzrasta. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do jej propagowania jest edukacja zdrowotna, rozpoczęta […]

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego. Edycja II

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie e-learning pn. „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbiego” Edycja II. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogiczny, specjalistów szkolnych w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji