Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii

Okładka Europejskiego ratportu nartkotykowego

Centrum Informacji o narkotykach i narkomanii udostępniło na swojej stronie internetowej trzy dokumenty: Europejski raport narkotykowy 2019 [pdf 7,5 MB]., Biuletyn statystyczny 2019, Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports). Zawierają one kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w krajach Unii Europejskiej a także w Turcji i Norwegii. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi […]

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 8 sierpnia do 30 września 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Pozytywny internet i jego twórcy. Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Pozytywny internet i jego twórcy” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego wydanym ostatnio przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. W publikacji podsumowano wyniki badania przeprowadzonego w grupie stu nastoletnich użytkowników internetu, którzy podejmują pozytywne działania w sieci – prowadzą blogi, profile na portalach społecznościowych, kanały na YouTubie.

Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży – II edycja”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–24 czerwca 2019 r.

Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów – ważne zadanie szkoły

Uczestnicy panelu dyskusyjnego od lewej strony: dr Jakub Kołodziejczyk, Joanna Berendt, dr Barbara Wolny, dr Lidia Zabłocka-Żytka, Teresa Szopińska-Grodzka, Joanna Kulesza

Jak wspierać działania szkół i placówek w obszarze promocji i ochrony zdrowia psychicznego? Jak i jakie działania podejmować, by tworzyć w szkole klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu uczniów? Jak dbać o dobrostan dzieci i młodzieży? Te ważne kwestie omawiali uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbyła się […]

Idź do góry