Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia e-learningowe „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 29 czerwca – 10 lipca 2020 r.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

baner z napisem: Better knowledge for better care. tłumaczenie: Większa wiedza, lepsza opieka
fot.www.un.org

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Został on ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W tym roku temat przewodni to „Większa wiedza, lepsza opieka”.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców

Polecamy uwadze Państwa Poradniki dotyczące promocji zdrowia psychicznego młodzieży. Publikacje powstały w ramach zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy MEN/2019/DWKI/1235 z 16 września 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie – kampania społeczna #ZglosTo

fot.fdds.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęli kampanię #ZglosTo, która ma na celu walkę ze szkodliwymi treściami dostępnymi w internecie. Kolejne raporty badające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w sieci opisują, że są oni coraz częściej odbiorcami treści wywołujących nieprzyjemne emocje lub zachęcające do niebezpiecznych zachowań.

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii – informacja dla pracowników oświaty

Czas przymusowej izolacji wymaga od nas przedefiniowania pojęcia interwencji w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone i podejmowanych w jej ramach działań. Sytuacja odosobnienia w gronie rodzinnym jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zachowań o charakterze przemocowym, jak również nasilenia przemocy już występującej. Jednocześnie pracownicy szkoły, którzy dotychczas podejmowali interwencje w sytuacjach przemocy, ze względu na stan epidemiczny ograniczają swoje funkcjonowanie do działań na odległość. Wobec tego działania interwencyjne […]

Szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – IV edycja”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 27 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 – e-book dla nauczycieli

Rekomendujemy zapoznanie się z opracowaniem „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją naukową Jacka Pyżalskiego. Jest to zbiór czternastu artykułów napisanych przez specjalistów, wydany w formie bezpłatnego ebooka przez EduAkcję.

Działania szkoły/nauczycieli podczas występowania kryzysu sytuacyjnego

fot. pixabay

Od kilkunastu tygodni jesteśmy świadkami, jak mieszkańcy w kolejnych krajach na całym świecie podejmują nierówną walkę z wirusem COVID – 19. W wielu z nich zamknięte są placówki oświatowe. Polskie szkoły i przedszkola powinny mieć opracowane i wdrożone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Taka sytuacja wymaga adekwatnego i świadomego postępowania. W obecnym czasie uczniowie kontaktując się z nauczycielami będą potrzebowali kogoś, kto ich wysłucha oraz przyzna, że sytuacja nie jest […]

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – IV edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 roku.

Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Termin szkolenia: 1−30 kwietnia 2020 r.