Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 6 maja do 12 czerwca 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Szkolenie dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five, które odbędzie się w dniach 10–12 czerwca 2019 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Osoby, które ukończą szkolenie mają za zadanie przeszkolić bezpośrednich realizatorów […]

Pilotaż nowego programu profilaktycznego – zaproszenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fot. stock.adobe.com

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA opracowuje program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży.

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

okłądka książki

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność zrealizowania […]

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu wspieranie rozwoju uczniów […]

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole”

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 8–30 kwietnia 2019 r.

Idź do góry