Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd. W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności.

Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów”

Polecamy Państwa uwadze Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” pod redakcją Anny Fijałkowskiej, Anny Oblacińskiej i Magdaleny Korzyckiej, który został opracowany w Instytucie Matki i Dziecka (IMiD).

Komunikat w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych

fot. Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w sprawie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  w szkołach i społecznościach lokalnych.

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego” – V edycja

fot. Fotolia.com

Zapraszamy na piątą już edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

„Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia” – nowa publikacja

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria Diagnoza Profilaktyka Terapia”. Publikacja zawiera m.in. podstawy teoretyczne uzależnień behawioralnych, porusza problem agresji elektronicznej wśród młodzieży, opisuje zjawisko rozpowszechniania hazardu wśród młodzieży szkolnej, zawiera również wyniki badań oraz przykłady dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – VI edycja

fot. Photogenica

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 8 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Zarządzanie emocjami – publikacja w serii Zdrowie psychiczne

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z zapoczątkowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji serii wydawniczej Zdrowie psychiczne. Pozycja publikowana w tej serii adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, ale pomysły w niej zawarte mogą wykorzystać także inni pracownicy systemu oświaty i rodzice uczniów.