Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie”,  które odbędzie się w terminie od 6 marca do 15 kwietnia 2019 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Raport o stanie narkomanii w Polsce 2018

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem o stanie narkomanii w Polsce 2018”.  Uwzględniono w nim dane znajdujące się w aktualnych raportach z badań, m. in. „Młodzież 2016” Fundacji Badania Opinii Publicznej CBOS oraz  „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r.” Janusza Sierosławskiego.

Ogólnopolska kampania „Hazard? Nie, dziękuję”

Krajowa Administracja Skarbowa w 2018 r. rozpoczęła kampanię, która w swoich założeniach ma m.in. podnosić świadomość młodych osób oraz rodziców na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą hazard oraz granie w gry online. W tym celu opracowano ulotkę dla rodziców oraz dla uczniów. Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie planuje zorganizowanie […]

23 lutego 2019 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Kiedyś była nazywana chorobą afektywną, dzisiaj zaliczamy ją do zaburzeń nastroju. Depresja – niezależnie od nazwy towarzyszy kolejnym pokoleniom. Okazywaniu solidarności z chorymi, oswajaniu tematu chorób psychicznych oraz rozpowszechnianiu działań mających na celu wspieranie podejmowania leczenia ma służyć obchodzony 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Przedstawiona w publikacji propozycja planowania interwencji została przygotowana w wyniku współpracy autora z nauczycielami w realnym środowisku szkolnym. Adresowana jest do osób i zespołów ceniących sobie pogłębioną refleksję, zwiększającą szansę na skuteczność działania w razie wystąpienia trudności wychowawczych. Trudności te poddają się korekcyjnym oddziaływaniom nauczyciela, mimo że geneza problemu tkwi w uwarunkowaniach psychologicznych.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego pod hasłem „Działajmy razem!” obchodzimy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Idź do góry