Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Stanowisko „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie realizacji on-line rekomendowanych programów profilaktycznych

W ostatnich miesiącach do instytucji tworzących System Rekomendacji wpływa wiele pytań ze strony samorządów lokalnych m.in. o to, czy programy znajdujące się w Bazie programów rekomendowanych: utworzonej w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych  i Promocji Zdrowia Psychicznego mogą być realizowane w wersji on-line i finansowane ze środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o telefonach zaufania i wsparcia

fot. Fotolia.com

Powrót do szkół, zmiana codziennego funkcjonowania i powrót do znanego wcześniej rytmu, może ujawnić problemy, jakie narastały w czasie pandemii. Osoby dorosłe mogą być ich świadome, często młodzież jest zaniepokojona pojawiającymi się lub utrwalonymi w ich zachowaniu i myśleniu zmianami. Kontakt ze specjalistą, który może wysłuchać i podpowiedzieć sposób postępowania, bywa na tyle wstydliwy, że łatwiej jest rozmawiać przez telefon.

ASAP – Training Project. Międzynarodowa konferencja z udziałem ORE

W dniach 10-11 maja 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca europejski projekt ASAP – Training Project, którego celem jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień.

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie

Publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach, a zwłaszcza wychowawcach klas, psychologach i pedagogach szkolnych. Jej celem jest przybliżenie specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą problematyki agresji i przemocy rówieśniczej, których przyczyny tkwią w trudnej sytuacji interpersonalnej klasy.

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. II edycja

fot. pixabay

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolenia e-learningowego „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Jest ono adresowane do dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. To materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Celem tego raportu jest przedstawienie rekomendacji, które będą pomocne przy reagowaniu systemu edukacji na wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z przedłużającej się […]

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd. W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności.

Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów”

Polecamy Państwa uwadze Raport „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” pod redakcją Anny Fijałkowskiej, Anny Oblacińskiej i Magdaleny Korzyckiej, który został opracowany w Instytucie Matki i Dziecka (IMiD).