Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – II edycja

fot. Photogenica

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie”. Kurs adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 20 listopada do 18 grudnia 2019 roku. Celem szkolenia jest: Wsparcie […]

Najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia zjawiska hazardu i innych uzależnień behawioralnych

fot. Fotolia.com

Ukazał się najnowszy raport opracowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych”.

Kampania społeczna „Pornografia uzależnia dzieci”

Stowarzyszenie Twoja Sprawa rozpoczęło kampanię, której celem jest zachęcenie rodziców i opiekunów do rozmawiania z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z pornografii oraz pogłębiania swojej wiedzy dzięki informacjom zamieszczonych na specjalistycznym portalu oPornografii.pl.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustanowiła to święto, aby zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: dbania o zdrowie psychiczne, przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian w regulacjach prawnych, potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, promocję zdrowia psychicznego.

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych

Skuteczna profilaktyka uzależnień behawioralnych _okładka

Autorka porusza kwestię coraz częściej diagnozowanych wśród młodzieży uzależnień behawioralnych, opisanych zarówno w klasyfikacji ICD, jak i DSM – zwłaszcza tych wynikających z nadużywania internetu oraz gier online. Analizuje przyczyny i opisuje specyfikę tego typu zaburzeń, wskazując zwłaszcza na emocjonalno-społeczne podłoże problemowych nawyków młodych osób.

Kampania przeciw przemocy wobec dzieci

plakat kampanii NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY

Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS) zainaugurowały kampanię społeczną „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE.

Nie zagub dziecka w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK zainaugurowało kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Nie zagub dziecka w sieci”.

III edycja kursu – Alert RCB

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego „#ALERT RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS”.

Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii

Okładka Europejskiego ratportu nartkotykowego

Centrum Informacji o narkotykach i narkomanii udostępniło na swojej stronie internetowej trzy dokumenty: Europejski raport narkotykowy 2019 [pdf 7,5 MB]., Biuletyn statystyczny 2019, Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports). Zawierają one kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w krajach Unii Europejskiej a także w Turcji i Norwegii. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi […]

Idź do góry