Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Wydział Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole” – II edycja

fot. Adobe Stock

Zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia e-learningowego „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 27 października – 17 listopada 2020 r.

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 19.10-20.11. 2020 r.

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – V edycja

fot. Photogenica

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 12 października do 14 grudnia 2020 roku.

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

fot. Adobe Stock

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli. Termin szkolenia: 19 października do 6 listopada 2020 r.

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Kurs skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

ZATRZYMAJ SAMOTNOŚĆ – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, 10 września 2020

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego organizuje z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom wykłady otwarte. Wydarzenie to przygotowane wraz z licznymi partnerami będzie miało miejsce w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie w dniach 10–11 września 2020. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Logo kampanii Bez chemii na drodze. Na żółtym tle przedstawiono sygnalizację świetlną z zaznaczonym światłem czerwonym, obok napis Bez chemii na drodze
fot.bezchemiinadrodze.pl

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym.

Bezpieczna szkoła – poradnik

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a także nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN udostępnia poradnik dla nauczycieli „Nowe narkotyki” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności[1].