SDRiW – Kalendarium 2012

SDRiW – Kalendarium 2012

Zaproszenie do dialogu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu (województwo małopolskie)

„Mamo! Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj!” to nośne hasło z Ogólnopolskiej akcji "Cała Polska rozmawia z Dziećmi" na kilka tygodni zagościło na dobre w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu w Małopolsce.

Wywiad z Adele Faber, Elaine Mazlish

Mila niespodzianka ! Dzięki niesłychanej życzliwości i niemałemu trudowi podjętemu przez pana Roberta Gambla, możemy obejrzeć krótki – ale jak wymowny film. Jest to rozmowa – wywiad przeprowadzona z autorkami cyklu książek -paniami A. Faber i  E. Mazlisch z okazji 20-lecia wydania w języku polskim pierwszej z serii tych pozycji Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak […]

Sprawozdanie z konferencji „Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

W dniu 24 września 2012 r. odbyła się konferencja Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Organizatorami konferencji byli: Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE oraz wydawnictwo Media Rodzina z Poznania. Swoistym „pretekstem" do zorganizowania konferencji było dwudziestolecie pierwszego polskiego wydania książki A. Faber E. Mazlisch „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do […]

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” spełnia standardy jakości poziomu II – „Dobra praktyka”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]

Nowy numer Zeszytów metodycznych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”

Ukazał się kolejny numer Zeszytów metodycznych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów autorstwa Joanny Sakowskiej. Realizatorzy, którzy znajdują się w Bazie osób rekomendowanych przez ORE do prowadzenia zajęć w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” mogą pobrać z naszych stron zeszyty metodyczne nr 6, 7 (do cz. I); nr […]

„Szkoła Dla Rodziców I Wychowawców” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Gdańsku

Już trzynasty rok w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Gdańsku – Wrzeszcz przy ul. Obywatelskiej 1, organizowane są zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem rodziców – zarówno matek, jak i ojców. Coraz częściej w zajęciach uczestniczą małżeństwa.

Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2011

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2011 w całym kraju przeprowadzono: – 360 czterdziestogodzinnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 4 119 osób, – 53 czterdziestogodzinne szkolenia dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 799 osób, – 8 konferencji regionalnych, – 9 seminariów dla realizatorów programu. Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili łącznie 137 superwizji dla 582  absolwentów szkoleń.