SDRiW – Kalendarium 2012

SDRiW – Kalendarium 2012

Zaproszenie do dialogu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu (województwo małopolskie)

„Mamo! Tato! Nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj!” to nośne hasło z Ogólnopolskiej akcji "Cała Polska rozmawia z Dziećmi" na kilka tygodni zagościło na dobre w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu w Małopolsce.

Wywiad z Adele Faber, Elaine Mazlish

Mila niespodzianka ! Dzięki niesłychanej życzliwości i niemałemu trudowi podjętemu przez pana Roberta Gambla, możemy obejrzeć krótki – ale jak wymowny film. Jest to rozmowa – wywiad przeprowadzona z autorkami cyklu książek -paniami A. Faber i  E. Mazlisch z okazji 20-lecia wydania w języku polskim pierwszej z serii tych pozycji Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Informujemy również, ze na rynku znajduje się […]

Sprawozdanie z konferencji „Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

W dniu 24 września 2012 r. odbyła się konferencja Mądre Wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Organizatorami konferencji byli: Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE oraz wydawnictwo Media Rodzina z Poznania. Swoistym „pretekstem" do zorganizowania konferencji było dwudziestolecie pierwszego polskiego wydania książki A. Faber E. Mazlisch „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Pozycja ta stała się podstawą i inspiracją do stworzenia […]

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” spełnia standardy jakości poziomu II – „Dobra praktyka”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu rekomendacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl w bazie programów dobrej jakości. [skan opinii]

Nowy numer Zeszytów metodycznych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”

Ukazał się kolejny numer Zeszytów metodycznych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III – „Nastolatek”. Niezbędnik dla uczestników warsztatów autorstwa Joanny Sakowskiej. Realizatorzy, którzy znajdują się w Bazie osób rekomendowanych przez ORE do prowadzenia zajęć w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” mogą pobrać z naszych stron zeszyty metodyczne nr 6, 7 (do cz. I); nr 10 (do cz. II) i nr 11 (do cz. III) przeznaczone dla uczestników warsztatów. Instrukcja pobrania materiałów PDF

„Szkoła Dla Rodziców I Wychowawców” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Gdańsku

Już trzynasty rok w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Gdańsku – Wrzeszcz przy ul. Obywatelskiej 1, organizowane są zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem rodziców – zarówno matek, jak i ojców. Coraz częściej w zajęciach uczestniczą małżeństwa.

Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2011

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2011 w całym kraju przeprowadzono: – 360 czterdziestogodzinnych szkoleń dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 4 119 osób, – 53 czterdziestogodzinne szkolenia dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 799 osób, – 8 konferencji regionalnych, – 9 seminariów dla realizatorów programu. Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili łącznie 137 superwizji dla 582  absolwentów szkoleń.