SDRiW – Kalendarium 2011

SDRiW – Kalendarium 2011

Szkoła dla Rodziców w małopolsce dla matek niepełnosprawnych dzieci w Ryglicach

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” zainicjowało kolejny już projekt aktywizujący środowisko lokalne – szczególnie matek dzieci niepełnosprawnych. Szkoła dla Rodziców stanowiła część projektu „Dla Mam” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Seminarium „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz. II”

W dniach 07–09 września 2011 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Sulejówku odbyło się seminarium dla edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i instruktorów programu „Golden 5” – „Specyficzne problemy okresu dorastania. Wychowanie i profilaktyka. Cz.II

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla profesjonalistów z małopolski

W dniu 15 lipca 2011r. zakończone zostały warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przeznaczone dla profesjonalistów z województwa małopolskiego. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Warsztaty rozwoju osobistego dla realizatorów programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” z małopolski

W dniach 16–19 sierpnia 2011r. w Łomnicy – Zdroju odbyły się warsztaty rozwoju osobistego na bazie programu Johna Powella „The Fully Alive Experience” dla realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i wychowawców z województwa małopolskiego.

Konferencja „Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj”

W dniu 03.06.2011r. w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pod hasłem Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj. Patronat Honorowy konferencji objęli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Instytut Obywatelski.

Konferencja „WYCHOWANIE POPRZEZ DIALOG”

W dniu 3 czerwca w Nowym Sączu odbyła się konferncja pn. "Wychowanie poprzez dialog". Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych programów wychowawczo – profilaktycznych, ukazanie skuteczności ich działania w szkole jak i w domu oraz zachęta do dalszego ich rozpowszechniania.