Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

18 października 2018

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie

Uznając za ważną potrzebę dalszego upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Wilnie (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba) w dniu 4 października 2018 roku podpisały porozumienie o współpracy. (więcej…)

Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji
7 lutego 2018

Wychowanie wraca do szkół – relacja z międzynarodowej konferencji w ORE

5 lutego 2018 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zatytułowana „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu. (więcej…)

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
23 stycznia 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZCIÓW I WYCHOWAWCÓW” w 2017 ROKU

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby:

 • Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli.
 • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

Czytaj więcej

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby:

 • Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli.
 • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

Założenia i idee programu zaprezentowano na 172 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 5 731 rodziców i 2 774 nauczycieli z ok. 250 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 14 konferencjach regionalnych, w których uczestniczyło 1 610 rodziców i 1 773 nauczycieli z ok. 350 placówek oświatowych. Zorganizowano 3 seminaria regionalne dla realizatorów, w których uczestniczyły 22 osoby.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował seminarium dla 20 edukatorów-koordynatorów programu.

Edukatorzy programu przeprowadzili 16 superwizji, w których uczestniczyło 86 realizatorów programu. Realizatorzy programu w 49 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 245 absolwentów warsztatów (226 rodziców i 19 nauczycieli).

Ponadto, w prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów poświęconych tematyce oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu oraz 8 wystąpień w mediach lokalnych promujących program. Informacje i filmy pojawiły się na blogach i kanale YouTube.

Upowszechnianie programu w latach 2007-2017

 

Rok Grupy podstawowe Profesjonaliści Konferencje

Seminaria

2017 227 grup:

2 763 osób

44 grup:

563 osób

14 konferencji

4 seminaria

2007-2016 2 950 grupy:

36 383 osoby

531 grup:

7 030 osób

141 konferencje

110 seminariów

Razem: 3 177 grup:

39 146 osób

575 grup:

7 593 osób

155 konferencji

114 seminariów

Opracowanie: Maria Talar

11 stycznia 2018

Międzynarodowa konferencja: Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz wydawnictwo Media Rodzina zapraszają na Międzynarodową konferencję Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, by dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły. Spotkanie, ze specjalnym udziałem Joanny Faber i Julie King, autorek książki „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”, odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-16.15 w Ośrodku Rozwoju Edukacji, przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu.

Będzie to okazja do świętowania jubileuszu upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (25- lecie w Polsce i 10-lecie na Litwie) oraz promocja książki Joanny Faber i Julii King, Jak mówić , żeby maluchy nas słuchały. Poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu są po stronie uczestników.

Zapisy i informacje na platformie szkoleniowej ORE

Program konferencji 5 lutego 2018

Kontakt:
Maria Talar
tel. 787 661 889
e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

24 listopada 2017

„Nastolatek” – trzecia część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2)

W dniach 21–24 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie przeznaczone dla realizatorów programu zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki. Zajęcia prowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
10 listopada 2017

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

7 sierpnia 2017

Porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji.

Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej.

Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi przez Stowarzyszenie (superwizja, ewaluacja zewnętrzna). Stowarzyszenie zajmie się szkoleniami dla przyszłych realizatorów Programu (psychologów, pedagogów) oraz rodziców i wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
25 lipca 2017

Szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 5-7.06.2017 roku w Sulejówku odbyło się szkolenie dla edukatorów-koordynatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” nt. „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”. Szkolenie poprowadził Zygmunt Medowski.

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych założeń Dialogu Motywującego.
 2. Prowadzenie rozmowy skoncentrowanej na kliencie.
 3. Nabycie umiejętności posługiwania się technikami motywacyjnymi, w tym praca z oporem.
 4. Nabycie umiejętności stosowania interwencji motywujących.
 5. Wykorzystanie DM w pracy z nauczycielami oraz z uczniami.
30 czerwca 2017

Trenerzy Programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

 

alt

Doświadczeni realizatorzy, którzy otrzymali od Ośrodka Rozwoju Edukacji certyfikat TRENERA.

Uprawnienia:

 • Szkolenie realizatorów;
 • Organizowanie/prowadzenie seminariów dla realizatorów;
 • Prowadzenie konsultacji, superwizji oraz grup wsparcia dla realizatorów;
 • Przeprowadzanie ewaluacji zgodnie z narzędziami opracowanymi w ORE dla celów ewaluacji zewnętrznej.

Zadania:

 • Animowanie i wspieranie działań z obszaru problematyki wychowawczej (promocja, konferencje itp.)
 • Ścisła współpraca z realizatorami na trenie swojego rejonu
 • Monitoring programu
  -bazy realizatorów
  – bazy beneficjentów Programu
  – ewaluacja realizatorów
 • Współpraca z ORE
  – sprawozdawczość
  – udział w seminariach
  – realizacja powierzonych zadań zgodnie z procedurami i standardami określonymi przez ORE.

Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Maria Talar maria.talar@ore.edu.pl

Załączniki:

Trenerzy Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Idź do góry