Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

28 stycznia 2019

Certyfikacja trenerów krok po kroku

alt

Wymagania:

Doświadczenie: posiadanie certyfikatu realizatora oraz minimum 5-letnia praktyka w realizacji programu.

Trening interpersonalny (udokumentowany zaświadczeniem).

Krok 1:

Zadeklarowanie chęci współpracy i wykazanie działań w programie (za ostatnie 5 lat).

Wypełnienie i odesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Do wykazu ukończonych szkoleń należy w załączeniu przesłać skan zaświadczeń.

Krok 2:

Informacja zwrotna od ORE o poprawności procesu certyfikacji, która zostanie wysłana po sprawdzeniu przesłanych dokumentów.

Krok 3:

Praktyka trenerska (min. 80 godz.).

Szkolenie dla przyszłych realizatorów pod superwizją trenera programu (2 edycje), w oparciu o dokumentację szkoleń według standardów ORE (40 godzin dydaktycznych; liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; metoda pracy – warsztatowa; zalecane prowadzenie przez dwie osoby).

Krok 4:

Ponowne przesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uzupełnionego o część dotyczącą praktyki trenerskiej.

Oświadczenie osoby superwizującej, popierającej wniosek osoby ubiegającej się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Mile widziana rekomendacja edukatora/trenera programu i/lub/oraz dyrektora miejsca pracy.

Krok 5:

Weryfikacja nadesłanych wniosków przez ORE zgodnie ze standardami obowiązującymi w programie.

Rekomendacja ORE połączona z umieszczeniem nazwiska w bazie TRENERÓW programu.

Przesłanie pocztą certyfikatu TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Załączniki

24 stycznia 2019

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2018 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2018 r. uczestniczyło 3 108 osób. (więcej…)

18 października 2018

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie

Uznając za ważną potrzebę dalszego upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Wilnie (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba) w dniu 4 października 2018 roku podpisały porozumienie o współpracy. (więcej…)

Joanna Wilewska - dyrektor DWKI MEN czyta list Minister Edukacji Narodowej do uczestników konferencji
7 lutego 2018

Wychowanie wraca do szkół – relacja z międzynarodowej konferencji w ORE

5 lutego 2018 r. odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej zatytułowana „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Celem konferencji było zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu. (więcej…)

23 stycznia 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZCIÓW I WYCHOWAWCÓW” w 2017 ROKU

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2017 r. uczestniczyły 3 263 osoby:

  • Programem objęto ok 2 500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 227 grup szkoleniowych, w których brały udział 2 763 osoby, w tym: 2 348 rodziców i 415 nauczycieli.
  • Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 44 grupach brały udział 563 osób (realizatorów programu).

(więcej…)

11 stycznia 2018

Międzynarodowa konferencja: Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz wydawnictwo Media Rodzina zapraszają na Międzynarodową konferencję Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko. Jak mówić, by dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły. Spotkanie, ze specjalnym udziałem Joanny Faber i Julie King, autorek książki „Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”, odbędzie się w poniedziałek, 5 lutego 2018 roku w godzinach 10.00-16.15 w Ośrodku Rozwoju Edukacji, przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie znaczenia dialogu w wychowaniu.

Będzie to okazja do świętowania jubileuszu upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (25- lecie w Polsce i 10-lecie na Litwie) oraz promocja książki Joanny Faber i Julii King, Jak mówić , żeby maluchy nas słuchały. Poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu są po stronie uczestników.

Zapisy i informacje na platformie szkoleniowej ORE

Program konferencji 5 lutego 2018

Kontakt:
Maria Talar
tel. 787 661 889
e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

24 listopada 2017

„Nastolatek” – trzecia część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2)

W dniach 21–24 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie przeznaczone dla realizatorów programu zorganizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki. Zajęcia prowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo
10 listopada 2017

Szkolenie dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 6–11 listopada 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się szkolenie „Rodzeństwo bez rywalizacji” przeznaczone dla realizatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Szkolenie, zorganizowane przez Marię Talar z Wydziału Wychowania i Profilaktyki, poprowadziła autorka programu – psycholog Joanna Sakowska.

7 sierpnia 2017

Porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 25 lipca 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Centrum Szkoleniowym Szkła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to już czwarte porozumienie w dwudziestoletniej historii współpracy obu instytucji.

Przedmiotem umowy edukacyjnej jest określenie zasad współpracy Ośrodka oraz Stowarzyszenia w ramach wdrażania ogólnopolskiego programu umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny Sakowskiej.

Ośrodek obejmuje nadzór merytoryczny nad działaniami dotyczącymi Programu realizowanymi przez Stowarzyszenie (superwizja, ewaluacja zewnętrzna). Stowarzyszenie zajmie się szkoleniami dla przyszłych realizatorów Programu (psychologów, pedagogów) oraz rodziców i wychowawców