Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

13 czerwca 2019

Zdrowie i zachowania problemowe dzieci i młodzieży: raporty i badania

Polecamy Państwa uwadze ostatnio wydane publikacje poświęcone zdrowiu i zachowaniom (w tym problemowym) dzieci oraz młodzieży. (więcej…)

13 czerwca 2019

Pozytywny internet i jego twórcy. Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Pozytywny internet i jego twórcy” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego wydanym ostatnio przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. W publikacji podsumowano wyniki badania przeprowadzonego w grupie stu nastoletnich użytkowników internetu, którzy podejmują pozytywne działania w sieci – prowadzą blogi, profile na portalach społecznościowych, kanały na YouTubie. (więcej…)

7 czerwca 2019

Badania i raporty

Polecamy Państwa uwadze ostatnie badania poświęcone zdrowiu i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Liczymy, że będą pomocne przy opracowaniu diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.

(więcej…)

31 maja 2019

Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży – II edycja”

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–24 czerwca 2019 r. (więcej…)

Uczestnicy panelu dyskusyjnego od lewej strony: dr Jakub Kołodziejczyk, Joanna Berendt, dr Barbara Wolny, dr Lidia Zabłocka-Żytka, Teresa Szopińska-Grodzka, Joanna Kulesza
29 maja 2019

Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów – ważne zadanie szkoły

Jak wspierać działania szkół i placówek w obszarze promocji i ochrony zdrowia psychicznego? Jak i jakie działania podejmować, by tworzyć w szkole klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu uczniów? Jak dbać o dobrostan dzieci i młodzieży? Te ważne kwestie omawiali uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbyła się 22 maja 2019 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji. (więcej…)

30 kwietnia 2019

I Ogólnopolska Konferencja „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i placówce edukacyjnej”, która odbędzie się 22 maja 2019 r. w Warszawie. (więcej…)

29 kwietnia 2019

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 6 maja do 12 czerwca 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki. (więcej…)

26 kwietnia 2019

Szkolenie dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów programu profilaktycznego Golden Five, które odbędzie się w dniach 10–12 czerwca 2019 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych. Osoby, które ukończą szkolenie mają za zadanie przeszkolić bezpośrednich realizatorów programu GOLDEN FIVE, tj. nauczycieli – wychowawców szkolnych oraz wspierać ich w trakcie realizacji programu w klasach.

Więcej informacji o programie oraz szczegółowych wymaganiach wobec instruktora można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Rejestracja na szkolenie dostępna jest na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

 

23 kwietnia 2019

Szkolenie dla trenerów programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla trenerów programu profilaktycznego „Unplugged. Szkolenie odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.  Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. (więcej…)

18 kwietnia 2019

Pilotaż nowego programu profilaktycznego – zaproszenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA opracowuje program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży. (więcej…)

Idź do góry