Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

15 czerwca 2018

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–29.07 2018 r. (więcej…)

1 czerwca 2018

Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”. (więcej…)

29 maja 2018

Kogo wychowują nowe media? Po konferencji w NASK

24 maja 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Cyfrowe wyzwania. Czy nowe media zastąpią wychowawców?”. Konferencja została zorganizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki (WWP) Ośrodka Rozwoju Edukacji. (więcej…)

9 maja 2018

Konferencja „Cyfrowe wyzwania: Czy nowe media zastąpią wychowawców?”

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do udziału w konferencji podejmującej tematykę związaną z obecnością młodych ludzi w sieci.  Często zadajemy sobie pytania: Kogo wychowują nowe media? (więcej…)

18 kwietnia 2018

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

W dniach 16–18 kwietnia odbyło się szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Uczestniczyli w nim pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, wychowawcy, którzy opracowują program w swoich szkołach. Spotkanie zorganizował Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE. (więcej…)

12 kwietnia 2018

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r. (więcej…)

26 marca 2018

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Termin szkolenia: 16–18 kwietnia 2018 r. (więcej…)

21 marca 2018

Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (Wydział Wychowania i Profilaktyki)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE w kwietniu i maju 2017 r. zorganizował cykl trzech szkoleń na temat zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:

28 lutego 2018

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

W serii „Profilaktyka” ukazał się kolejny poradnik na temat migracji. Autorka analizuje najnowsze regulacje prawne związane z funkcjonowaniem dziecka z rodziny migracyjnej w polskim systemie oświaty. Ze znawstwem przybliża specjalistom i rodzicom nie tylko treść nowych rozwiązań przyjętych przez prawodawcę, ale również całokształt zjawisk występujących w konsekwencji migracji zarobkowej rodziców. (więcej…)

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji