Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

19 października 2020

Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole” – II edycja

Zapraszamy do udziału w II edycji szkolenia e-learningowego „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 27 października – 17 listopada 2020 r. (więcej…)

15 października 2020

Oferta doskonalenia Wydziału Wychowania i Profilaktyki

Lp.NazwaFormaAdresatTermin
1Zachowania ryzykowne/problemowe dzieci i młodzieży
szkolenie stacjonarnepracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
2Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowejszkolenie online,
publikacja elektroniczna
pracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
3Pozytywny klimat społeczny w klasie i jego wpływ na edukację uczniów (na podstawie programu „Golden Five”)szkolenie online, publikacja elektronicznapracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych,
pedagdzy szkolni
IV kwartał 2020 r.
II kwartał 2021 r.
4Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2020 r.
5Rola wychowawcy w edukacji i rozwoju emocjonalnym ucznia – „Rozumieć emocje i rozmawiać o emocjach dzieci i młodzieży w szkole”szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
I kwartał 2021 r.
6Wsparcie nauczyciela w procesie wychowywania uczniówszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
II kwartał 2021 r.
7Cykl webinariów - zdrowie psychiczne uczniów i pracowników oświatyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III–IV kwartał 2020 r.
8Niebieskie karty w oświacie
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
I kwartał 2021 r.
9Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg. Kena Rigbyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
II kwartał 2021 r.
10Rola świadka przemocy – profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
11Profilaktyka uzależnień behawioralnych
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
12Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji dzieci i młodzieżyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
II kwartał 2021 r.
13Przeciwdziałanie samobójstwom dzieci i młodzieżyszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
I–II kwartał 2021 r.
14Ruch i zdrowe żywienie w szkole
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli (koordynatorzy SZPZ)
IV kwartał 2020 r.
15Skuteczna profilaktyka w szkoleszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
16Uczeń z zaburzeniami lękowymiszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
17Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna
szkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
III kwartał 2021 r.
18Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowieszkolenie onlinepracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
I–II kwartał 2021 r.
19Upowszechnianie rekomendowanych programów profilaktycznych i produktów ORE
spotkanie informacyjno
-konsultacyjne, sieć wsparcia, publikacja elektroniczna
pracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
rok szkolny 2020/2021
20Koordynowanie rekomendowanych programów profilaktycznych
publikacja elektroniczna (sprawozdanie)pracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
I kwartał 2021 r.
21Kompetencje wychowawcze nauczycieli
publikacja elektronicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli,
pedagodzy szkolni
I–III kwartał 2021 r.
22Wychowanie do wartościpublikacja elektronicznapracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli,
pedagodzy szkolni
I–III kwartał 2021 r.
23Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
24Dobrze ze złością. Seria: Zdrowie psychiczne
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
25Opracowanie materiału edukacyjnego dotyczącego agresji i przemocy rówieśniczejpublikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli
IV kwartał 2020 r.
26Zarządzanie emocjami – ochrona zdrowia psychicznego
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
IV kwartał 2020 r.
27Skuteczne działania społeczności szkolnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
publikacja elektronicznapracownicy szkół i placówek,
poradni psychologiczno-pedagogicznych,
placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
II kwartał 2021 r.
12 października 2020

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 19.10-20.11. 2020 r. (więcej…)

10 października 2020

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (więcej…)

6 października 2020

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – V edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 12 października do 14 grudnia 2020 roku. (więcej…)

6 października 2020

Szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 19 października do 6 listopada 2020 r. (więcej…)

11 września 2020

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie. (więcej…)

8 września 2020

ZATRZYMAJ SAMOTNOŚĆ – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, 10 września 2020

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego organizuje z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom wykłady otwarte. Wydarzenie to przygotowane wraz z licznymi partnerami będzie miało miejsce w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie w dniach 10–11 września 2020. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego. (więcej…)

Logo kampanii Bez chemii na drodze. Na żółtym tle przedstawiono sygnalizację świetlną z zaznaczonym światłem czerwonym, obok napis Bez chemii na drodze
2 września 2020

Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym. (więcej…)

1 września 2020

Bezpieczna szkoła – poradnik

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a także nauczycieli, uczniów i ich rodziców. (więcej…)