Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

zwolnienie-z-teorii-logo
3 grudnia 2018

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Młodzież po powrocie ze szkoły coraz częściej zajmuje się wolontariatem, a nie grami komputerowymi czy oglądaniem telewizji – tak wynika z danych zebranych przez organizatorów „Zwolnionych z Teorii”. To największa olimpiada szkolna w Polsce, gdzie wyzwaniem jest przygotowanie własnego projektu społecznego. W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba prawie 14 tysięcy uczestników. Warto w szczególności o tym wspomnieć 5 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. (więcej…)

3 grudnia 2018

#Alert RCB

W ramach porozumienia o współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i realizacji kampanii społecznej „Alert RCB” udostępniamy materiały edukacyjne – scenariusze zajęć z uczniami. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego dotyczącego tych zagadnień.

Celem wspólnej inicjatywy jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.

Alert RCB to nowy system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych – wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na znacznym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert.

Więcej informacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 

3 grudnia 2018

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute.

Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). (więcej…)

28 listopada 2018

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole – II wydanie

Polecamy Państwa uwadze II wydanie publikacji autorstwa Anny Dąbrowskiej, Bartłomieja Gołka i Ewy Szumilas.

Rodzina migracyjna to nowy typ środowiska rodzinnego, ukształtowany przez doświadczenia wielu polskich rodzin, które podejmują decyzje związane z wyjazdami całych rodzin lub częściej członka rodziny w celach zarobkowych. Tematykę tę podejmują autorzy publikacji w poszerzonym II wydaniu.

Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole. Wydanie II

 

27 listopada 2018

Światowy Dzień AIDS 2018

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Z tej okazji  Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało ogólnopolską kampanię „Mam czas rozmawiać”.

23 listopada 2018 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV zaprezentowano kolejną odsłonę kampanii. Tym razem promowany jest dialog dotyczący konieczności testowania w kierunku HIV. (więcej…)

26 listopada 2018

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki – krok po kroku

Budowanie pomostu między wychowaniem i profilaktyką jest podstawowym założeniem zaprezentowanego w publikacji opisu programu wychowawczo‑profilaktycznego szkoły i placówki. (więcej…)

26 listopada 2018

Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli oraz specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–23.12.2018 r. (więcej…)

7 listopada 2018

Zapowiedź konferencji „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Konferencja podsumuje wyniki badań diagnozujących potrzeby profilaktyczne szkół i realizację profilaktyki szkolnej oraz będzie stanowić forum dyskusji o kierunkach i formach działań w celu jej ulepszenia. (więcej…)

2 listopada 2018

Porozumienie o współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie #ALERTRCB

W dniu 24 września 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie o współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

RCB i ORE podjęli wspólną inicjatywę o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”. (więcej…)

Idź do góry