Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

14 sierpnia 2019

Nie zagub dziecka w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK zainaugurowało kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Nie zagub dziecka w sieci”. (więcej…)

1 sierpnia 2019

III edycja kursu – Alert RCB

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego „#ALERT RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS”. (więcej…)

Okładka Europejskiego ratportu nartkotykowego
25 lipca 2019

Najnowsze dane dotyczące problemu narkotyków i narkomanii

Centrum Informacji o narkotykach i narkomanii udostępniło na swojej stronie internetowej trzy dokumenty: Europejski raport narkotykowy 2019 [pdf 7,5 MB]., Biuletyn statystyczny 2019, Krajowe raporty narkotykowe (Country Drug Reports). Zawierają one kompleksową analizę najnowszych trendów związanych z problemem narkotyków w krajach Unii Europejskiej a także w Turcji i Norwegii. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi danymi zebranymi w raportach.

5 lipca 2019

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 8 sierpnia do 30 września 2019 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki. (więcej…)

fot. Adobe Stock
17 czerwca 2019

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych” – II edycja

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 1–31.07.2019 r. (więcej…)

gadki proste rozmowy na trudne tematy
17 czerwca 2019

Rozmowy na trudne tematy

Zapraszamy do zapoznania się z rozmowami na trudne tematy przeznaczonymi dla dzieci między 4. a 11. rokiem życia, dotyczącymi przemocy seksualnej wobec dzieci. (więcej…)

13 czerwca 2019

Zdrowie i zachowania problemowe dzieci i młodzieży: raporty i badania

Polecamy Państwa uwadze ostatnio wydane publikacje poświęcone zdrowiu i zachowaniom (w tym problemowym) dzieci oraz młodzieży. (więcej…)

13 czerwca 2019

Pozytywny internet i jego twórcy. Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Pozytywny internet i jego twórcy” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego wydanym ostatnio przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. W publikacji podsumowano wyniki badania przeprowadzonego w grupie stu nastoletnich użytkowników internetu, którzy podejmują pozytywne działania w sieci – prowadzą blogi, profile na portalach społecznościowych, kanały na YouTubie. (więcej…)

7 czerwca 2019

Badania i raporty

Polecamy Państwa uwadze ostatnie badania poświęcone zdrowiu i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Liczymy, że będą pomocne przy opracowaniu diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.

(więcej…)

31 maja 2019

Szkolenie „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży – II edycja”

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia e-learningowego „Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek. Szkolenie odbędzie się w terminie 3–24 czerwca 2019 r. (więcej…)

Idź do góry