Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

23 kwietnia 2019

Szkolenie dla trenerów programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla trenerów programu profilaktycznego „Unplugged. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.  Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. (więcej…)

18 kwietnia 2019

Pilotaż nowego programu profilaktycznego – zaproszenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA opracowuje program profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży. (więcej…)

17 kwietnia 2019

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

W artykule z serii „Wychowanie i profilaktyka” Ewa Węgrzyn-Jonek wyjaśnia, jak skutecznie stawiać
cele wychowawcze, zapoznaje z pojęciem zadania rozwojowego oraz tłumaczy, jak zidentyfikować
konkretne zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Wiedza na ten temat okazuje się kluczowa
podczas formułowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Dobór celów
wychowawczych powinien bowiem odzwierciedlać bieżące zadania rozwojowe uczniów. Konieczność
zrealizowania przez uczniów tych zadań warunkuje podejmowanie przez nauczycieli i wychowawców
konkretnych działań na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Link do publikacji:

Formułowanie celów wychowawczych szkoły w oparciu o analizę zadań rozwojowych uczniów

 

15 kwietnia 2019

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Tekst autorstwa Joanny Borowik adresowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół
ponadpodstawowych podkreśla wpływ wychowania i działań profilaktycznych prowadzonych w
szkole na dorosłe życie uczniów. Jakość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych jest sumą pracy
pojedynczych nauczycieli, ale także pochodną modelu działania wypracowanego przez wszystkich
członków rady pedagogicznej. Powinien on inicjować przemyślane oddziaływania mające na celu
wspieranie rozwoju uczniów we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i
intelektualnej), społecznej i duchowej. W publikacji zaprezentowano treści wychowawcze zawarte w
podstawie programowej, wskazując sposoby ich realizowania na zajęciach poszczególnych
przedmiotów.

Link do publikacji:

Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia
26 marca 2019

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 8–30 kwietnia 2019 r. (więcej…)

11 marca 2019

Działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole i placówce

Co zrobić, by właściwie wpływać na rozwój uczniów i być dobrym wychowawcą? Jak realizować zadania wychowawczo-profilaktyczne na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych? Gdzie szukać rekomendacji w zakresie skutecznej profilaktyki w szkole? (więcej…)

4 marca 2019

Bezpłatne szkolenia z programu „Spójrz Inaczej”

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu przygotowującym do realizacji programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. (więcej…)

1 marca 2019

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie”,  które odbędzie się w terminie od 6 marca do 15 kwietnia 2019 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. (więcej…)

Idź do góry