Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

14 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2019

Wydział Wychowania i Profilaktyki zbiera dane dotyczące upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2019 roku.

(więcej…)

3 grudnia 2019

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Rozpoznanie

W serii „Profilaktyka” ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej dotycząca rozpoznawania krzywdzenia dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Autorki uważają, że zachodzi istotna potrzeba kształcenia w tej dziedzinie pracowników oświaty, zachęcają więc do podnoszenia kompetencji zarówno pracowników placówek edukacyjnych, jak i instytucji dziennego i stałego pobytu, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności czy rodzaju choroby przewlekłej podopiecznych. Proponowany scenariusz szkolenia nauczycieli, pedagogów i opiekunów ma służyć jako pomoc dydaktyczna. (więcej…)

wystąpienie wiceminister edukacji Iwony Michałek
28 listopada 2019

Wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie (więcej…)

28 listopada 2019

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

22 listopada 2019 r. rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Celem akcji jest zachęcanie Polaków do badania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Więcej informacji na temat kampanii na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

21 listopada 2019

Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli

75 proc. polskich dzieci czuje się szczęśliwie, 15 proc. ocenia swoje samopoczucie na co dzień jako przeciętne, a 10 proc. polskich dzieci jest nieszczęśliwych – wynika z raportu m.in. UNICEF Polska „Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli”. (więcej…)

21 listopada 2019

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–22.12.2019 r. (więcej…)

19 listopada 2019

„Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”. Warsztat adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się wychowaniem i profilaktyką. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–3 grudnia 2019 r. w Sulejówku. (więcej…)

14 listopada 2019

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie – II edycja

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie”. Kurs adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie od 20 listopada do 18 grudnia 2019 roku.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

8 listopada 2019

Najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia zjawiska hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Ukazał się najnowszy raport opracowany przez Centrum Badania Opinii Społecznej „Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych”. (więcej…)