Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

1 października 2018

Badania o zachowaniach problemowych dzieci i młodzieży

Polecamy Państwa uwadze ostatnie badania poświęcone zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Liczymy, że będą pomocne przy opracowaniu diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły.

(więcej…)

1 października 2018

Ruszył program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwa stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń przyniosła również i zagrożenia (więcej…)

26 września 2018

Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły

Polecamy Państwa uwadze materiały dotyczące diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły oraz narzędzia diagnostyczne. (więcej…)

7 września 2018

Wychowanie i profilaktyka podczas szkolenia dla autorów podstawy programowej z Ukrainy

4 września br. Dorota Macander oraz Valentina Todorovska-Sokołowska z Wydziału Wychowania i Profilaktyki wzięły udział w szkoleniu dla autorów podstawy programowej z Ukrainy. Szkolenie odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w ramach projektu Nowa Ukraińska Szkoła 2 (więcej…)

fot. Fotolia.com
27 sierpnia 2018

Szkolenie „Skuteczne działania profilaktyczne”

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne „Skuteczne działania profilaktyczne”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. (więcej…)

9 sierpnia 2018

Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 2. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami - E. Węgrzyn-Jonek
 3. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 4. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 5. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 6. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 7. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 8. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 9. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 10. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 11. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 12. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 13. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 14. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 15. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 16. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 17. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 18. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 19. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 20. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 21. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)
24 lipca 2018

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 10–31.08.2018 r. (więcej…)

15 czerwca 2018

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–29.07 2018 r. (więcej…)

1 czerwca 2018

Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”. (więcej…)

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji