Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

9 sierpnia 2018

Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 2. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami - E. Węgrzyn-Jonek
 3. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 4. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 5. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 6. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 7. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 8. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 9. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 10. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 11. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 12. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 13. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 14. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 15. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 16. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 17. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 18. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 19. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 20. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury

 

24 lipca 2018

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Kierujemy je do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 10–31.08.2018 r. (więcej…)

15 czerwca 2018

Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–29.07 2018 r. (więcej…)

1 czerwca 2018

Uczniowie z rodzin migracyjnych – diagnoza szkolna

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją Wydziału Wychowania i Profilaktyki – „Rozpoznawanie sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę. Diagnoza szkolna”. (więcej…)

29 maja 2018

Kogo wychowują nowe media? Po konferencji w NASK

24 maja 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Cyfrowe wyzwania. Czy nowe media zastąpią wychowawców?”. Konferencja została zorganizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki (WWP) Ośrodka Rozwoju Edukacji. (więcej…)

9 maja 2018

Konferencja „Cyfrowe wyzwania: Czy nowe media zastąpią wychowawców?”

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do udziału w konferencji podejmującej tematykę związaną z obecnością młodych ludzi w sieci.  Często zadajemy sobie pytania: Kogo wychowują nowe media? (więcej…)

18 kwietnia 2018

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

W dniach 16–18 kwietnia odbyło się szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Uczestniczyli w nim pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, wychowawcy, którzy opracowują program w swoich szkołach. Spotkanie zorganizował Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE. (więcej…)

12 kwietnia 2018

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Szkolenie odbędzie się w terminie 7–30 maja 2018 r. (więcej…)

26 marca 2018

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Termin szkolenia: 16–18 kwietnia 2018 r. (więcej…)

21 marca 2018

Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli (Wydział Wychowania i Profilaktyki)

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE w kwietniu i maju 2017 r. zorganizował cykl trzech szkoleń na temat zmian związanych z reformą oświaty w obszarze działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji