Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

11 września 2020

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie. (więcej…)

8 września 2020

ZATRZYMAJ SAMOTNOŚĆ – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, 10 września 2020

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego organizuje z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom wykłady otwarte. Wydarzenie to przygotowane wraz z licznymi partnerami będzie miało miejsce w Auli w Starym BUW-ie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie w dniach 10–11 września 2020. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Warszawskiego. (więcej…)

Logo kampanii Bez chemii na drodze. Na żółtym tle przedstawiono sygnalizację świetlną z zaznaczonym światłem czerwonym, obok napis Bez chemii na drodze
2 września 2020

Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym. (więcej…)

1 września 2020

Bezpieczna szkoła – poradnik

Poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” – przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, a także nauczycieli, uczniów i ich rodziców. (więcej…)

25 sierpnia 2020

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN udostępnia poradnik dla nauczycieli „Nowe narkotyki” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności[1].

(więcej…)

3 sierpnia 2020

Webinarium „Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń i podejmowanie interwencji profilaktycznej”

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym webinarium „Rozpoznawanie wczesnych zagrożeń i podejmowanie interwencji profilaktycznej”, które odbędzie się w terminie 28.08.2020 r. w godzinach 9:30-15:15 na platformie ClickMeeting. (więcej…)

27 lipca 2020

Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

Rozpoczynamy rekrutację na V edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 27 lipca do 30 września 2020 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki. (więcej…)

17 lipca 2020

Szkolenia e-learningowe „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”, które odbędzie się w terminie od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r. Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek. (więcej…)

fot. Adobe Stock
16 lipca 2020

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”

Zapraszamy na pierwszą edycję szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole”.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących edukację zdrowotną.

Termin szkolenia: 23 lipca−31 sierpnia 2020 r. (więcej…)

25 czerwca 2020

Szkolenie „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia e-learningowe „Uczeń z depresją. Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Kierujemy je do nauczycieli i specjalistów ze szkół i placówek, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie odbędzie się w terminie 29 czerwca – 10 lipca 2020 r. (więcej…)