Wydział Wychowania i Profilaktyki

Wydział Wychowania i Profilaktyki

Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty - okładka
21 lutego 2019

Jak reagować na przemoc seksualną wobec dziecka?

W serii PROFILAKTYKA ukazała się pozycja autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej „Ujawnienie przez dziecko wykorzystywania seksualnego pracownikowi oświaty. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty”. (więcej…)

21 lutego 2019

Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

Przedstawiona w publikacji propozycja planowania interwencji została przygotowana w wyniku współpracy autora z nauczycielami w realnym środowisku szkolnym. Adresowania jest do osób i zespołów ceniących sobie pogłębioną refleksję, zwiększającą szansę na skuteczność działania w razie wystąpienia trudności wychowawczych. Trudności te poddają się korekcyjnym oddziaływaniom nauczyciela, mimo że geneza problemu tkwi w uwarunkowaniach psychologicznych. (więcej…)

1 lutego 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

5 lutego pod hasłem „Działajmy razem!” obchodzimy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. (więcej…)

28 stycznia 2019

Certyfikacja trenerów krok po kroku

alt

Wymagania:

Doświadczenie: posiadanie certyfikatu realizatora oraz minimum 5-letnia praktyka w realizacji programu.

Trening interpersonalny (udokumentowany zaświadczeniem).

Krok 1:

Zadeklarowanie chęci współpracy i wykazanie działań w programie (za ostatnie 5 lat).

Wypełnienie i odesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Do wykazu ukończonych szkoleń należy w załączeniu przesłać skan zaświadczeń.

Krok 2:

Informacja zwrotna od ORE o poprawności procesu certyfikacji, która zostanie wysłana po sprawdzeniu przesłanych dokumentów.

Krok 3:

Praktyka trenerska (min. 80 godz.).

Szkolenie dla przyszłych realizatorów pod superwizją trenera programu (2 edycje), w oparciu o dokumentację szkoleń według standardów ORE (40 godzin dydaktycznych; liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; metoda pracy – warsztatowa; zalecane prowadzenie przez dwie osoby).

Krok 4:

Ponowne przesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uzupełnionego o część dotyczącą praktyki trenerskiej.

Oświadczenie osoby superwizującej, popierającej wniosek osoby ubiegającej się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Mile widziana rekomendacja edukatora/trenera programu i/lub/oraz dyrektora miejsca pracy.

Krok 5:

Weryfikacja nadesłanych wniosków przez ORE zgodnie ze standardami obowiązującymi w programie.

Rekomendacja ORE połączona z umieszczeniem nazwiska w bazie TRENERÓW programu.

Przesłanie pocztą certyfikatu TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Załączniki:

24 stycznia 2019

Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” w 2018 r.

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godzinnych szkoleniach w 2018 r. uczestniczyło 3 108 osób. (więcej…)

21 stycznia 2019

Szkolenie „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza na trzecią edycję szkolenia  e-learningowego „Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”. Celem kursu jest  wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów szkolnych oraz z placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. (więcej…)

fot. Fotolia.com
18 stycznia 2019

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – sprawozdanie za 2018 rok

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE zwraca się z prośbą do Instruktorów Programu Szkolna Interwencja Profilaktyczna o wypełnienie ankiety i udzielenie informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa szkoleń oraz innych form upowszechniania programu.

Załączniki:

9 stycznia 2019

II edycja kursu – Alert RCB

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i skorzystania z oferty szkolenia e-learningowego „#ALERT RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS”. Materiały i szkolenie powstały w ramach porozumienia o współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i realizacji kampanii społecznej „Alert RCB”. (więcej…)

Idź do góry