Patronaty 2015

Patronaty 2015

Międzynarodowy Program Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kreatywności uczniów na wszystkich etapach. Program ten kładzie nacisk na naukę i rozwój umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Dzięki współpracy międzynarodowej ważną rolę odgrywa kształcenie postaw otwartości wobec innych kultur. Międzynarodowy Program Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni ma zasięg ogólnopolski przez cały rok szkolny.

VIII Edycja Stypendium Indeksu Start2Star

Indeks Start2Star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały – regulaminowy okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie wybitnie uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce. Program ten to wspaniałe rozwiązanie dla najzdolniejszych uczniów, których nie stać na podjęcie studiów dziennych na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce. Stypendyści programu Indeks Start2Star wybierani są w procesie dwuetapowej […]

Projekt „Napisz scenariusz” konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach programu „Aktywnie po zdrowie”

Konkurs „Napisz scenariusz” jest częścią projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w ramach prozdrowotnego programu „Aktywnie po zdrowie”. Konkurs polega na opracowaniu scenariusza zajęć lekcyjnych, konkursów dla uczniów i pogadanki dla rodziców na jeden z podanych przez organizatora tematów dla wybranej kategorii wiekowej uczniów. W konkursie biorą udział nauczyciele ze szkół podstawowych. 

Dyrektor XXI wieku – bezpieczeństwo, mobilność i innowacyjność. III edycja konferencji

Tematem tegorocznej edycji konferencji – podobnie jak w minionym roku – będzie nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Prowadzone wykłady i warsztaty będą okazją do przećwiczenia i rozwinięcia wśród dyrektorów umiejętności niezbędnych do wprowadzenia do szkół nowoczesnych rozwiązań, jak np. e-podręcznik czy dzienniki elektroniczne. Omówione zostanie także zagadnienie dostosowania metod i technik nauczania do indywidualnych preferencji każdego ucznia. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa