Patronaty 2015

Patronaty 2015

”Równa Szkoła – Szkoła bez Dyskryminacji”

Przestrzeń wymiany wiedzy oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy w szkołach wśród kluczowych osób pracujących w sektorze edukacji.

Warsztaty filmowe Letnia Akademia Nowe horyzonty

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowej pedagogów w pracy z filmem i innymi przekazami audiowizualnymi podczas zajęć w szkole oraz zachęcenie ich do szerszego korzystania z filmu.

II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „Personalizacja – wyzwania i narzędzia”

Tegoroczna konferencja realizowana jest pod hasłem „Personalizacja – wyzwania i narzędzia”, a jej celem jest  rozwijanie innowacyjnej koncepcji edukacyjnej, a także zapoznanie uczestników z szeregiem rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji.

IV edycja programu ‘‘Scrabble w szkole’’

‘‘Scrabble w szkole’’ jest to program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Bierze w nim udział ponad 1000 szkół. Celem programu jest promocja gry w Scrabble®, jako doskonałego narzędzia pomocowego w nauczaniu oraz sposobu na urozmaicenie lekcji, zajęć świetlicowych czy bibliotecznych. Gra w Scrabble® pomaga w nauce […]

Europejski Kongres Języków Obcych PASE

Kongres Języków Obcych PASE to przede wszystkim wydarzenie europejskie – Stowarzyszenie PASE wychodzi poza ramy problematyki polskiej i pragnie stworzyć pierwszą platformę wymiany europejskich doświadczeń naszej branży. Będzie to więc niezwykle intensywne i różnorodne wydarzenie dla szerokiej gamy odbiorców: właścicieli i dyrektorów szkół językowych, metodyków, nauczycieli, wydawców, trenerów, coachów.

Ogólnopolskie badanie opinii koordynatorów szkół promujących zdrowie zrzeszonych w sieci krajowej

Celem planowanych badań jest poznanie opinii koordynatorów szkół promujących zdrowie zrzeszonych w sieci krajowej na temat sposobu organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w poszczególnych placówkach, z uwzględnieniem ich przygotowania i osobistego zaangażowania w wypełnianie zdań wynikających z roli koordynatora.

III Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja przygodą Experiental Adventure Outdoor”

Konferencja skierowana jest m.in. do nauczycieli i umożliwi im poszerzenie wiedzy na temat pedagogiki przygody oraz jej praktycznego zastosowania w edukacji i wychowaniu. Warto również podkreślić, że konferencja – jak pokazały dotychczasowe doświadczenia – przyczynia się do integracji środowisk związanych z oświatą.

Konferencja z cyklu „Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i Praktyka”

Problematyka konferencji wynika z potrzeby szerszego spojrzenia na zagadnienie kultury informacyjnej współczesnego człowieka, a nie tylko z perspektywy kształcenia kompetencji informacyjnych, informatycznych i samokształceniowych młodego pokolenia oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.