Patronaty 2015

Patronaty 2015

Projekt „Smacznie, zdrowo, wartościowo”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości żywienia we wrocławskich placówkach edukacyjnych poprzez modyfikację menu stołówek oraz asortymentu produktów w sklepikach szkolnych. Celem długoterminowym projektu jest zmniejszenie odsetka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z Wrocławia.

VI edycja programu „Żyj smacznie i zdrowo”

„Żyj smacznie i zdrowo” ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania. Kształtować wśród nich postawę szacunku do żywności, dzielenia się nią i ograniczenia marnowania jedzenia.

VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Tegoroczna Konferencja ma na celu zapoznanie z Innowacyjnymi Programami Nauczania Matematyki dla Liceów Ogólnokształcących i dla Gimnazjów opracowanych w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowy projekt filmowy „Kamera, akcja!”

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju uczestników projektu w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kształtowanie kompetencji miękkich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa