Patronaty 2015

Patronaty 2015

Projekt „Smacznie, zdrowo, wartościowo”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości żywienia we wrocławskich placówkach edukacyjnych poprzez modyfikację menu stołówek oraz asortymentu produktów w sklepikach szkolnych. Celem długoterminowym projektu jest zmniejszenie odsetka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z Wrocławia.

VI edycja programu „Żyj smacznie i zdrowo”

„Żyj smacznie i zdrowo” ma na celu zachęcić uczniów do prawidłowego i smacznego odżywiania. Kształtować wśród nich postawę szacunku do żywności, dzielenia się nią i ograniczenia marnowania jedzenia.

VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Tegoroczna Konferencja ma na celu zapoznanie z Innowacyjnymi Programami Nauczania Matematyki dla Liceów Ogólnokształcących i dla Gimnazjów opracowanych w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowy projekt filmowy „Kamera, akcja!”

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju uczestników projektu w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kształtowanie kompetencji miękkich.

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

„To MY tworzymy świat”

Program edukacyjny z konkursem mutimedialnym „To MY tworzymy świat” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy za pomocą obrazu chcą wyrazić swój punkt widzenia, opowiedzieć o współczesnym świecie widzianym z własnej perspektywy, pokazać jego piękno i wyzwania przed jakimi stoi.