Patronaty 2015

Patronaty 2015

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”

Program PoZdro jest odpowiedzią na ogłoszoną przez WHO epidemię otyłości, rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne. Jednym z elementów programu jest wsparcie środowiska szkolnego i wyposażenie placówek w odpowiednie narzędzia służące edukacji zdrowotnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa