Patronaty 2014

Patronaty 2014

X Festiwal Nauki

Festiwal Nauki to popularnonaukowe przedsięwzięcie, którego celem jest promocja i upowszechnienie w społeczeństwie polskim najważniejszych polskich i zagranicznych – światowych osiągnieć naukowych.    Zamierzeniem organizatorów jest, aby nauka nie była postrzegana, jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Dlatego przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom różnych dziedzin nauki, problemów, które nauka rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną. Celem jest też przedstawienie jej postępu w różnych dyscyplinach oraz zaprezentowanie […]

Regionalne Zjazdy Nauczycieli Informatyki

Regionalne Zjazdy Nauczycieli Informatyki to cykl organizowanych w największych polskich miastach spotkań, które umożliwiają wymianę doświadczeń w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konferencja „Transgresje matematyczne”

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie odległych środowisk naukowych, wytworzenie kultury współpracy ponad podziałami, w służbie edukacji ku dojrzałości. Pragniemy stworzyć środowisko wymiany myśli naukowej na pograniczu następujących dziedzin wiedzy: matematyka, dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, filozofia.

Konferencja „Edukacja medialna w cyfrowej szkole”

Podczas konferencji przeanalizujemy dotychczasowe sposoby nauczania i towarzyszące im narzędzia. Podpowiemy jakie możliwości daje współczesnej szkole rozwój nowoczesnych technik badawczych i dorobek e-technologii.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa